Kvapka krvi – poďakovanie

Ďakujeme predstaviteľom miestneho SPOLKU SLOVENSKÉHO ČERVENÉHO KRÍŽA LIEŠŤANY, LETECKEJ AMATÉRSKEJ ASOCIÁCIE SR a všetkým zúčastnením. Na odbere sa zúčastnilo v počte 32 ľudí, z toho 4 z našej výzvy KVAPKY KRVI PARAGLIDISTOV (2 prvodarcovia). Veríme, že aj takýmto spôsobom sa nám podarí pritiahnuť mladých ľudí k takému krásnemu športu ako je paragliding, ale aj darovať krv a tak dať nádej na život iným.

Predbežný termín ďalšieho odberu je zatiaľ 24.11.2017 (môže byť aj iný)
Všetci ste vítaní.

S úctou piloti LŠZ: PhDr. Dušan Lukáč, Bc. Stanislav Beseda

Súvisiace príspevky