Letiská a údaje o nich

Vážení piloti,

v prílohe si môžete stiahnuť informácie o slovenských letiskách, ktoré boli zverejnené v leteckej mape ICAO s dátumom vydania 30.3.2017. Vzhľadom k tomu, že naše LŠZ nepotrebujú dlhé VPD, údaj o dĺžke dráhy, povrchu dráhy, ako aj súradnice vzťažného bodu som vynechal.

Informácie si môžete stiahnuť vo formáte PDF – Letiská pdf , alebo Excel – Letiská xls, ak by mal niekto potrebu urobiť si vlastný výber letísk.

RLP LAA SK

Súvisiace príspevky