Vážení členovia,

v súvislosti so situáciou ohľadom koronavírusu pristúpila LAA SR s okamžitou účinnosťou k nasledovným opatreniam.

Kancelária LAA SR nebude prístupná pre osobný styk so svojimi členmi; všetky Vaše záležitosti vybavujte mailom, poštou alebo telefonicky.

LAA SR povoľuje nasledovnú výnimku pri predlžovaní pilotných preukazov pilotom, ktorým platnosť pilotného preukazu skončila/skončí v mesiaci marec alebo apríl 2020 a nemajú možnosť navštíviť lekára, resp. lekár ich neprijme – piloti nebudú musieť predložiť potvrdenie od inšpektora  a obnova pilotného preukazu po prepadnutí nebude spoplatnená. Lekárska prehliadka potom musí byť vykonaná najneskôr v priebehu mesiaca máj.

Upozorňujeme, že táto výnimka sa nevzťahuje na samotné lietanie – pokiaľ nemáte pilotný preukaz platný (nemáte platnú lekársku prehliadku), nesmiete lietať!

Platnosť týchto opatrení je možné predĺžiť v závislosti na danej situácii; v tomto prípade budú naši členovia informovaní mailom.

LAA SR oslovila dopravný úrad ohľadom udelenia výnimky pre našich pilotov, ktorým platnosť pilotného preukazu končí v marci a apríli, aby mohli počas týchto mesiacov legálne lietať aj s neplatným pilotným preukazom. Dopravný úrad sa touto situáciou zaoberá a o ich vyjadrení Vás budeme informovať mailom.

Dagmar Sekerková

Súvisiace príspevky