Vážení kolegovia.

 

Aj keď sme sa v prevádzkyschopnosti našich LŠZ dostali cez hranicu 60%, (z cca 27%),  stále evidujeme veľa LŠZ v červených číslach (neplatné TP).

V usmerneniach HT uverejňujem aktuálny stav všetkých evidovaných LŠZ v obmedzenom rozsahu tak, aby bola zachovaná ochrana osobných údajov.

Cieľom nášho snaženia bude úplne „vyčistiť“ evidenciu tak, aby ostali iba LŠZ, ktoré sú v rekonštrukcii, alebo neschopné prevádzky v prípade hodného zreteľa. Pravidelne každý štvrťrok LŠZ o ktoré majitelia nemajú záujem a TP majú neplatné viac ako 24 mesiacov, sú z evidencie vyradené, tak ako mi to umožňuje súčasná legislatíva. Z časových a technických dôvodov sa nemôžem venovať novej databáze, čím sa všetkým ospravedlňujem, zatiaľ v pravidelných intervaloch budem obnovovať v usmerneniach HT aktuálnu evidenciu LŠZ. Pre vyradenie z evidencie mi stačí e-mailom poslať základné údaje o LŠZ a dôvod vyradenia. Nevidím dôvod evidovať LŠZ, ktoré už nevlastníte, alebo ktoré sú mimo prevádzku. Verím, že spoločnými silami evidenciu LŠZ v našej organizácii dostaneme na požadovanú úroveň. Aktuálny stav je k 10.9.2013.

 

Ďakujem, s pozdravom

 

Letu zdar!

Hlavný technik LAA SR

 

Súvisiace príspevky