Vzhľadom k ukončeniu pracovnoprávneho vzťahu s HT LAA SR k 01.09.2018 Vám oznamuje, že až do ukončenia výberového konania na obsadenie tejto funkcie bude túto funkciu vykonávať PaedDr. Miroslav Jančiar, prezident LAA SR.

Súvisiace príspevky