Platnosť technických prehliadok PK v zahraničí.

Vážení piloti,

blíži sa hlavná letová sezóna a s ňou aj lietanie v zahraničí či  už súťažne alebo rekreačne. Rád by som upozornil pilotov lietajúcich v zahraničí, najmä v Slovinsku, že nie je žiadnou výnimkou stretnúť v Slovinsku na oficiálnych štartovačkách, ako je Lijak, Kobala, miestneho inšpektora, ktorý vás pred štartom požiada o kontrolu vášho padáku. Samozrejme, pred tým sa vám legitimuje. Nechce nič vidieť, len výrobný štítok na padáku na ktorom je napísaný dátum výroby.

Každý výrobca píše na štítku periódu kontroly padáku. Ak vám od dátumu výroby uplynulo napr. viac ako 2 roky (ako je na štítku), tak máte problém a inšpektor vám zakáže štartovať. Oplatí sa vám ho poslúchnuť, keď to nemáte v poriadku, lebo ináč vám hrozia opletačky s políciou.

Na nasledujúcom obrázku je pekne vidieť, kedy bol padák vyrobený, akú ma periódu inšpekcie, to znamená, kedy by mal ísť na celkovú technickú prehliadku.

Na 2. ročnej technickej prehliadke sa kontroluje vizuálne celkový stav vrchlíka a šnúr. V prípade poškodenia sa vrchlík opravuje lepením, alebo šitím. V prípade poškodenia šnúr, je potrebné šnúru vymeniť. Meria sa porozita na vrchnej aj spodnej časti vrchlíka, kontroluje sa geometria či je v tolerancii výrobcu. Ak je padák starší ako 4 roky, robí sa aj trhová skúška najviac zaťažovaných šnúr, väčšinou v A rade. Výsledok sa kontroluje s povolenými hodnotami od výrobcu a zapíše sa do protokolu. Kontroly môže prevádzať výrobca, alebo certifikované servisné centrum. Preto každé centrum po kontrole dáva pečiatku blízko štítku, kde je jasné o aké centrum ide a hlavne je tam dátum, kedy bola kontrola spravená. Z kontroly sa spracuje protokol o prehliadke s výsledkami, riadne podpísaný a opečiatkovaný. Tým pádom je padák v poriadku.

V zahraničí sa môžete stretnúť s rôznymi servis – centrami. Sú centrá patriace pod skúšobňu DHV. V Rakúsku a Nemecku je ich dosť veľa.

Potom sú centrá, ktoré majú niekoľkodňové školenia vo firme NOVA pod hlavičkou EN a DHV. Na pečiatke majú číslo, pod ktorým sú registrované.

Preukaz letovej spôsobilosti PK vydávaný na Slovensku vám v zahraničí nemusí platiť!!! Záleží to na legislatíve každého štátu, čo požaduje a uznáva. Doporučujem, aby ste si vo vlastnom záujme zistili, aké sú podmienky pre lietanie s LŠZ v krajine do ktorej chcete ísť lietať. Ide hlavne o vašu bezpečnosť a dobrý pocit z lietania.

Prajem všetkým len krásne zážitky z lietania.
RLP LAA SR

Súvisiace príspevky