Pohár Podbrezovej 2013 – medzinárodná súťaž

v závesnom lietaní a paraglidingu , ktorá sa koná na

počesť stretnutia medzinárodného klubu veteránov.

Medzinárodná balónová fiesta 2013– Podbrezová –

Brezno – Nízke Tatry

 

Poplatky :

Každý účastník (vrátane členov sprievodu) zaplatí poplatok 25€ za vydanie

účastníckej karty, ktorá je voľnou vstupenkou na celé podujatie.

Účastníci Pohára Podbrezovej si hradia ubytovanie / v cene sú raňajky /

cena 12 ,50 € / 1 noc .

Ceny pre víťazov : Víťazi Pohára Podbrezovej 2013 v závesnom lietaní a

paraglídingu za 1. až 3. miesto obdržia vecné ceny a diplomy. Vecné dary

od organizátorov a sponzorov obdržia aj prví traja piloti balónovej fiesty.

Centrom podujatia bude Hotel Biela Medvedica v Bystrej v termíne

od 23.8. do 26.8.2013

Ubytovanie a stravovanie účastníkov je zabezpečené tiež v hoteli Biela

Medvedica v Bystrej od 23.8.2013 do 26.8.2013.

Strava bude podávaná formou:

raňajky + bageta so sebou na kopec, večera alebo spoločenská párty s

pohostením namiesto večere.

Účasť na spoločenských párty s pohostením bude podmienená zaplatením

prihlasovacieho poplatku 25 € (vo výnimočných prípadoch treba za osobu

doplatiť aspoň 7.50 € – individuálna záležitosť)

Prezentácia všetkých súťažiacich prebehne v kancelárii súťaže v hoteli

Biela Medvedica. Po prezentácii a skontrolovaní všetkých dokumentov

dostanú súťažiaci ďalšie informácie vrátane ubytovania.

PROGRAM POHÁR PODBREZOVEJ

Medzinárodných Majstrovstiev Slovenska 2013 v závesnom lietaní

a paraglídingu

Podbrezová- Brezno- Nízke Tatry

21.8.2013 Streda – možný príchod účastníkov, voľné lietanie

22.8.2013 Štvrtok – možný príchod účastníkov, voľné lietanie

23.8.2013 Piatok

REGISTRÁCIA 7.00- 9.00 hod. v hoteli Biela Medvedica v Bystrej

Cena ubytovania je 12.50€ /noc vrátane raňajok – raňajky v piatok budú

poskytnuté len vopred nahlásením účastníkom podujatia, ktorí budú

ubytovaní / Máme k dispozícií cca 30-35 miest/.

Každý účastník, vrátane členov sprievodu zaplatí účastnícky

poplatok 25€. Poplatok obsahuje: tričko, meteo informácie, súťažný

servis, účasť na spoločenských podujatiach a slávnostnom vyhlásení

výsledkov, ktoré budú spojené s pohostením, bagetu na obed a zdravotnú

službu.

9.00 hod. generálny briefing povinný pre všetkých pilotov

9.30 hod. spoločný odchod do určeného letového terénu

12.00 – 18.00 hod. súťažné lety

20.30 – slávnostné otvorenie podujatia – slávnostná večera , prípitok

21.00 – premietanie filmov s tematikou lietania

24.8.2013 Sobota

7.30 hod. Raňajky

8.30 hod. Briefing

9.00 hod. odchod posádok na miesto štartu

12.00 – 18.00 hod. súťažné lety

Možnosť zúčastniť sa :

15.00 hod. Odborná prednáška Ľudská výkonnosť a obmedzenia pre

pilotov – MUDr.Viera Dolinská a Navigácia a Prevádzkové postupy Ing.

Milan Bohuš

17.00 hod. spoločný štart balónov na letisku Rohozná – súťaž na presnosť

20.00 večera

25.8.2013 Nedeľa

7.30 hod. Raňajky

8.30 hod. Briefing

9.00 hod. odchod posádok na miesto štartu

12.00 – 18.00 hod. súťažné lety

Môžete sa prísť pozrieť na :

17.00 hod. spoločný štart balónov

20.00 hod. Vyhlásenie výsledkov , spoločenské párty spojené

s karnevalom historických leteckých kostýmov a masiek leteckého

zamerania pre všetkých účastníkov podujatia

26.8.2013 Pondelok

Raňajky

Voľný program s možnosťou lietania a rozchod účastníkov

 

Súvisiace príspevky