Poistenie 2022 – info

Vážení členovia,

chceli by sme Vás informovať o stave jednaní ohľadom povinného zákonného poistenia voči škodám spôsobeným 3. osobám. Ozvalo sa nám mnoho poistných maklérov, aj z radov našich členov, a i sami sme rozbehli jednania s poisťovňami. Posledných 8 týždňov sa teda nieslo v jednaní so zástupcami poisťovní nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Momentálny stav je taký, že žiadna z poisťovní na Slovensku, okrem Allianz-u, nemá v ponuke takýto produkt a ani ho neplánuje uviesť na slovenský trh. Zo zahraničných poisťovní tento produkt dlhodobo ponúka poisťovňa AXA v Rakúsku, kde je možnosť poistiť aj naše v LŠZ. Ostatné zahraničné poisťovne ak aj tento produkt mali, bolo to pre ich občanov a neboli ho ochotné rozšíriť o Slovensko (napr. Maďarsko).

Posledné jednanie, ktoré je stále otvorené, je s ČSOB pojišťovnou, kde sú ochotní rozšíriť ich produkt, ktorý majú pre pilotov LAA ČR, aj pre pilotov LAA SR, podľa nich za veľmi podobných podmienok, aké majú piloti v LAA ČR.

Po minulé roky bolo poistenie bonusom k úhrade členského príspevku pre daný rok, t.j. členovia ho mali zdarma a celú poistnú sumu 17€ za nich hradila LAA SR (poistná zmluva je každoročne zverejňovaná na stránke LAA SR, čiže i poistná zmluva za rok 2021).

Súčasné možnosti sú nasledovné:

ALLIANZ

– poistenie osoby

– Európa

– limit 950.000 EURO

– spoluúčasť 300 EURO

– poistná suma 87 EURO

– pripoistenie tandemu 249 EURO (limit 325.000 EURO)

 

AXA

PK, ZK – nie tandemy

– poistenie max. na 3 PK/ZK

– Svet

– limit 1.500.000 EURO

– spoluúčasť žiadna

– zahrnutá záchrana a pátranie

– poistná suma 70 EURO/60 EURO partneri

PK, ZK – tandemy

– poistenie na 1 PK/ZK

– EU + UK + Nórsko, Island, Lichtenštajnsko

– limit 1.500.000 EURO

– spoluúčasť žiadna

– zahrnutá záchrana a pátranie

– poistná suma 436,50 EURO/395,90 EURO partneri

MPK, MZK – nie tandemy

– poistenie 1 MPK/MZK, druhý MPK/MZK za 50 EURO

– Svet

– limit 1.500.000 EURO

– spoluúčasť žiadna

– zahrnutá záchrana a pátranie

– poistná suma 160 EURO/140 EURO partneri

MPK, MZK – tandemy

– poistenie na 1 MPK/MZK

– EU + UK + Nórsko, Island, Lichtenštajnsko

– limit 1.500.000 EURO škody spôsobené 3. osobe a 350.000 EURO škody spôsobené pasažierovi

– spoluúčasť žiadna

– zahrnutá záchrana a pátranie

– poistná suma 415 EURO

 

Podmienky poistenia LAA ČR nájde tu https://www.laacr.cz/Stranky/Sluzby/Pojisteni/pojisteni-odpovednosti-za-skody-zpusobene-provozem-slz-podle-vyhlasky-108-1997-2022.aspx a môžeme iba dúfať, že podobné podmienky budú ponúknuté i nám. Hneď, ako budeme mať k dispozícií ponuku z ČSOB pojišťovne, budeme Vás informovať.

Vzhľadom k tomu, že suma, ktorá sa odvádzala do Allianz-u na poistenie LŠZ, bola ako bonus a neovplyvňovala členský príspevok, odporúčame svojim členom, aby si uhradili členský príspevok pre rok 2022 a nečakali na vývoj situácie s poistením, nakoľko LAA SR poskytuje služby iba svojim členom, ktorí majú uhradený riadny členský príspevok pre daný rok (výcvik, výkony spojené s pilotným preukazom či preukazom letovej spôsobilosti, informácie z LAA SR alebo možnosť poistiť sa).  Budúca poistná zmluva bude uzatvorená na LAA SR a poistení budú môcť byť iba členovia LAA SR s uhradeným riadnym členským príspevkom LAA SR pre daný rok a s platnými leteckými dokladmi (PP a PLS).

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že od 01.03.2022 sa zvyšuje výška členského príspevku pre rok 2022 na 85€ a to v zmysle cenníka členských príspevkov a poplatkov LAA SR pre rok 2022, schváleného Prezídiom LAA SR.

Táto situácia je pre nás nepríjemná a nenastala vinou LAA SR. Snažíme sa vyjednať čo najprijateľnejšie podmienky, aby platby poistného boli pre Vás čo najnižšie. Aj napriek našej snahe a urgovaní času predkladania, ponúk nie je v našich silách tento proces urýchliť.

S úctou

 

PaedDr. Miroslav Jančiar

prezident LAA SR

Súvisiace príspevky