S účinnosťou od 15. augusta 2019 príde k nasledovným zmenám vo vzťahu k frekvenciám CTAF a priestorom ATZ:

  • Piešťany ATZ a frekvencia CTAF („Piešťany prevádzka“) – zrušené;
  • Frekvencia CTAF pre ATZ Poprad-Tatry – frekvencia 122,700 MHz zmenená na 122,065.

 

Z tohto dôvodu je taktiež potrebné vykonať doleuvedené ručné opravy do Leteckej mapy ICAO 1:500 000:

 

Na prednej strane mapy zmeňte CTAF FREQ nasledovne:

  • v tabuľke letísk pre LZTT zmeňte CTAF FREQ z 122,7 na 122,065 a pre LZPP zrušte CTAF FREQ 122,6;
  • v mape zmeňte FREQ ATZ Poprad-Tatry z 122,7 na 122,065 a zrušte mapovú značku ATZ Piešťany a jeho FREQ.

 

Zároveň si Vám dovoľujeme pripomenúť, že naďalej ostáva v platnosti ustanovenie AIP SR (pre LZPP, LZTT a LZZI), že mimo publikovaného prevádzkového času sú piloti povinní overiť si dostupnosť poskytovania ATS volaním na prevádzkovú frekvenciu stanovišťa ATS ešte pred vstupom do priestorov CTR/TMA.

Súvisiace príspevky