Propozície pre 1. kolo Majstrovstiev Slovenska v závesnom lietaní 2016

Organizuje:
Miroslav Pavelka Hlohovec, pavelka@pauma.sk
Jaroslav Sojka
Miloš Paliatka
Milan Latečka

Termín a miesto:
Nitra – Zobor
23.4.-24.4. 2016 riadny termín
30.4.-1.5. 2016 náhradný termín
Disciplíny:
Let po vytýčenej trati na čas a vzdialenosť vo vytýčenom plánovanom priestore triedy G, s ohľadom
na ATZ Nitra, Partizánske, Prievidza a Martin.
V závislosti od počasia bude konanie súťaže dohodnuté telefonicky jeden až dva dni pred pretekom.

Štartovisko:
Zobor – Nitra
• 2 km S od Nitry
• GPS N48 20 33.3 E18 06 22.2
• 420 m ASL, 380 m ALZ, prístup terénnym autom
• Situácia JV, J

Štartovné: 4 EUR za deň, v cene je vývoz na kopec Zobor a poplatok za štart.

Personál súťaže:
Riadiaci lietania: Gašparovič Peter
Meteorológ: Jaroslav Sojka, Peter Gašparovič, Miroslav Pavelka
Bodovač: Peter Gašparovič, Marian Dragošek
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť personálne obsadenie.

Podmienky pre súťažné lietanie:
2 až 3 letové dni, začiatok súťaže bude koordinovaný telefonicky na základe vývoja meteorologickej
situácie. Tréningové dni je nutné koordinovať s organizátorom.
Vývoz na kopec Zobor organizuje organizátor vyhradenými autami.
Registrácia súťažiacich pilotov a zaplatenie štartovného v prvý deň súťaže do 10:00 hod. Pri
registrácii predloží domáci súťažiaci pilot platný pilotný preukaz LAA SR, preukaz letovej
spôsobilosti LAA SR, potvrdenie o poistení voči tretím osobám (členovia LAA SR ho majú po
zaplatení členského príspevku). Samotný zoznam poistencov LAA SR si zabezpečí organizátor sám.
Súťaž bude konaná v súlade so stanovami a športovým poriadkom Leteckej amatérskej asociácie SR a
Športového poriadku FAI, časť 7. Nastavenie vyhodnocovacieho sw bude podľa hodnôt stanovených v
športovom poriadku. Pre záznam letu budú používané zariadenia GPS so záznamom výšky,
kompatibilné s vyhodnocovacím softvérom GAP. Štandardne sú podporované prístroje Garmin eTrex,
rada 60, 76, Brauniger Compeo, Competino, Flytec 5020, 5030. Možnosti pripojenia ostatných
prístrojov si konzultujte vopred s organizátorom a vo vlastnom záujme si prineste komunikačný kábel,
prípadne ovládací software. Súčasťou registrácie bude nahratie oficiálnych navigačných bodov do
prístrojov GPS pre súťažné úlohy.
Poistenie na zásah horskej služby a leteckej záchrannej služby si zabezpečuje každý účastník súťaže
individuálne. Počet súťažiacich nie je obmedzený. Prvý brífing o 10:00 hod v mieste zrazu účastníkov.

Ostatné podmienky:
Prístup na terén Zobor v čase konania tréningov a súťaže musí byť koordinovaný s organizátorom. Pri
vývoze bude nutné dodržať určenú cestu mimo súkromných pozemkov. Opakovaný štart pilota a
opakovaný vývoz bude riešený denne na predletovom briefingu podľa možnosti zabezpečenia vývozu
v danom dni.
Zvoz pilotov z trate si organizujú a hradia súťažiaci. Pilotov kvalifikácie A za účelom tréningu a
predletcov je potrebné nahlásiť organizátorovi vopred. Počas súťaže je predletec k dispozícii
organizátorovi, pilot kvalifikácie A môže vykonávať činnosť len za dohľadu svojho inštruktora tak,
aby nebol na prekážku organizovanej súťaže.
Pre zabezpečenie bezpečnosti lietania bude organizátor penalizovať pilotov, ktorí nedodržia pravidlá
lietania v zmysle novelizovaného športového poriadku, pravidlá vyhlásené pre disciplínu a dodržanie
stanoveného letového koridoru vrátane výškovej hranice.

Trestné body:
V zmysle novelizovaného športového poriadku.

Ubytovanie:
Salaš Cabaj vzdialený cca 15 km od pristávačky…… 2+1 z raňajky 49 eur noc. http://www.salascabaj.
sk (chodievam sem, mávame tu aj akcie).
Hotel AutoJas, okraj Nitry výpadovka na Šaľu. Výhodou je veľké strážené parkovisko. Strava dobrá.
Bowling, tenis. http://www.autojas.sk/
Penzión Hoffer. okraj Nitry, výpadovka na Hlohovec. Strava nič moc, no porcie mega. veľké
parkovisko, krátky presun na pristávačku. http://www.penzion-hoffer.sk
Pálenica Jelšovce…..2+1 45 eur. Pár minút od pristávačky. Hodnotenie veľmi dobré (kto má rád
destiláty). http://www.palenicajelsovce.sk/

Súvisiace príspevky