Pozvánka na Valné zhromaždenie zväzu ZL LAA SR

Vážení piloti,

pozývam Vás na Valné zhromaždenie zväzu ZL LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 07.02.2015 o 10:00 v reštaurácii Kotva, Predmestská 1359/71, Žilina. Zhromaždenia sa môže zúčastniť člen zväzu ZL LAA SR s uhradeným členským príspevkom pre rok 2015. Tento príspevok bude možné uhradiť aj na mieste. Počas zhromaždenia bude podávaný obed a tak vzhľadom k tomu, že musím nahlásiť presný počet obedov, najneskôr do 03.02.2015 mi nahláste Vašu účasť na mail sekretariat@laa.sk.

Program valného zhromaždenia nájdete tu: Program VZ ZK 1-2015

Súvisiace príspevky