Kolegovia športovci, piloti a spriaznený letecký národ z okolia letiska Boleráz
Aeroklub Bratislava a Aeroklub Trnava si Vás dovoľuje pozvať na zimné školenie pilotov lietadiel, letúňov, padákov, rogál a aj bezpilotných zariadení.
Pripravujeme pre Vás veľa zuajimavých tém

 

Termín : 08.III.2014

1. v podstate ukončené prerozdelenie vzdušného priestoru v oblasti okolia „Bolerázkeho“ letiska.
2.vstupu do riadených vojenských priestorov – postupy a povoľovania vstupov
3.vstupu do TMA I, II, III a piešťanského TMA
4.s dôrazom na vstupy a pohyby bezmotorových lietadiel a lietajúcich športových zariadení bez odpovedačov.
5. a ako bonbónik výborná prednáška na tému aerodynamika p. Orlita

Pozvanie prijali a príspevok prídu prezentovať kompetentní pracovníci
LPS š.p. s ktorými a stretávame aj na frekvenciách v tomto priestore, aj priamo tvoriacimi „Náš“ priestor
ASR ( armáda SR) dispečer Veža Malacky
Pracovníci DU ( dopravného úradu – predtým LÚSR)

Program :
9,15 – 9,45 prezentácia
9,50 – 9,59 uvítanie a organizačné pokyny – Juraj Gyenes + Elígius Mikula
10,00 – 11,00 LPS š.p.
11,00 – 11,30 ASR
11,30 – 12,00 DU (dopravný úrad)
12,00 – 13,00 odpovede na otázky a riadená diskusia
13,00 – 14,00 pripravený obed – guláš
14,00 – 16,30 prednáška z aerodynamiky – p. ORLITA
17,00 ukončenie dňa
Účastníci : žiaci, piloti, parašutisti, modelári, široká letecká obec
Občerstvenie : Bratislavsky guláš, chlieb
Poplatok :5€ / osoba
Počet miest : 100
Kde : Aeroklub Bratislava prístavbový Hangár údržby (bude vykúrený)

:https://maps.google.com/maps?q=48.454558%2C17.524137&num=1&t=h&z=19
Prihlášky :http://www.aeroklub-ba.sk/zimne_skolenie1.html
Termín na prihlásenie : najneskôr do 05.III.2014
PS
Ďalej si Vás dovoľujeme upriamiť a pozvať na nasledujúce školenie, ktoré sa bude konať 22.III.2014 o 10,00hod na tom istom mieste
Prednáška – Ministerstvo dopravy – Letecký a námorný vyšetrovací úrad – Juraj Gyenes – školenie je zamerané na rozbor leteckých nehôd, predpokladov a LMU.
Zmeny predpisov, preskúšanie a testy Stanislav Kováč AK BA + Martin Necpal AKTT
Technik DU – technická spôsobilosť lietadiel p. Januška

Školenie bude ukončené zápisom do zápisníka pilota o absolvovaní školenia.

Predpokladané ukončenie školenia 14,00 hod

Súvisiace príspevky