Stretnutie pilotov a priaznivcov motorového paraglidingu

Zborov 2017

ORGANIZÁTOR : LAA SR

 

Zastúpená : JUDr. Andrej Gmitter, Ing. Martin Šimko, František Fignár, Ján Kiseľ, Marek Kraus

 

Termín konania súťaže:                           14.07. – 16.07.2017

Náhradný termín konania súťaže:               21.07. – 23.07.2017

 

Zodpovedný stretnutia a RL na akcii : Ing  Martin Šimko

 

Letisko Zborov – Stebník           49.375022 severnej z. šírky

                                                        21.287795 východnej z. dĺžky

Prístup :      podľa GPS, Zborov – smer štátna hranica do PL, cesta 545, na konci Zborova odbočiť vľavo, smer Stebník, Stebnická Huta, letisko je medzi Zborobov a Stebníkom na ľavej strane

Popis plochy :  trávnatý porast, asfaltová dráha

Orientácia                   :           100°/280°

Dĺžka                          :           cca   600 m

Šírka                           :           cca   100 m

Nadmorská výška      :           395 m.n.m.

 

Adresa :                                  Letisko PD Magura

086 33 Zborov

Slovensko

 

Organizačné informácie:

Poplatok:      0, – €

Poplatok zahŕňa:  guláš, miesto na kempovanie, pitnú vodu, dotáciu na pivko a kofolu….

Ubytovanie:   individuálne na ploche letiska alebo v blízkych ubytovniach

Strava: možnosť objednať teplú stravu po dohode s bufetom priamo na letisku

Parkovanie: zabezpečené na parkovisku v objekte letiska

 

Poveternostné podmienky uskutočnenia  :

Ustálená poveternostná situácia bez predpokladu vzniku turbulencií.

Vietor o sile do 5 m/s bez tendencie zosilňovať alebo mať nárazový charakter.

 

Podmienky zletu a technicko-organizačné  informácie :

 

Príchod účastníkov:  piatok  14.07.2017 do 20:00 hod.

 

Podmienky pre pilotov MPK a iných LŠZ  :

Platný preukaz pilota

Platný preukaz letovej spôsobilosti LŠZ (technický preukaz)

Platné zákonné poistenie

Povinná registrácia u RL akcie

Upozorňujem pilotov, že bez platných dokladov je na akcii zakázané lietať. Pripomínam, že piloti, ktorí nemajú kvalifikáciu tandemového pilota, majú prísny zákaz voziť pasažierov.

 

Kontakt : Ing. Martin Šimko, mob. 0907 471 304, paramartin@stonline.sk

Súvisiace príspevky