Predĺženie termínu na podanie prihlášok na funkciu HT

Dovoľujeme si Vás informovať, že LAA SR predlžuje termín podania prihlášok na obsadenie funkcie hlavného technika LAA SR. Prihlášky s profesným životopisom je možné zasielať do 31.08.2018 na adresu LAA SR, Jánošíkova 264, 010 01 Žilina.

Prezident LAA SR

 

Súvisiace príspevky