Priestupky na úseku letectva

Poprosím všetkých pilotov LAA o dodržiavanie pravidiel lietania. Na koordinačnej porade k využitiu vzdušného priestoru dňa 22.7.2021, som bol upozornený zástupcom Trenčianskeho letiska na pristátia pilotov PG v ATZ Trenčín v tesnej blízkosti okruhu, na ktorom práve robili výcvik mladí piloti lietadiel. Pilot podľa záznamu  z xcontest vzlietal na ploche Horná Súča.  V prípade, ak sa takéto narušenia budú opakovať, bude to veža nahlasovať na DÚ na prešetrenie a správne konanie.

Po kontrole letov zverejnených na xcontest musím konštatovať, že niektoré lety sú až zarážajúce. Piloti lietajú bez spojenia v CTR a TMA Bratislava, až napokon pristanú za hranicami v Maďarsku.

Takými letmi si jednotlivci koledujú o správne konanie na úseku letectva  a o finančný postih. Správnym orgánom je v tomto prípade Dopravný úrad. Odporúčam si pozrieť sadzobník pokút v aktuálnom leteckom zákone. Inšpektori Dopravného úradu, ale aj pracovníci TANAPu a NAPANTu vedia o evidencii letov na xconteste a z času na čas kontrolujú tieto lety, či boli vykonané v súlade s pravidlami lietania.

Prajem príjemné lietanie.

RLP LAA SR

Súvisiace príspevky