Pripomienkovanie návrhu nového leteckého zákona

Vážení členovia LAA SR,

aktuálne prebieha pripomienkovanie návrhu Zákona o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ide o verejné pripomienkovanie kde môže každý riešiť svoje pripomienky k navrhovaným materiálom ešte predtým ako to pôjde do parlamentu.  Mnohé materiály sú aj v časti Sprievodné dokumenty.

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2022/505

 

 

Súvisiace príspevky