Rádiostanice – informácia

Vážení členovia LAA.

Dlho sa nezmenila situácia ohľadom leteckých rádiostaníc a hlavne nepribudli žiadne nové informácie, tak som napísal niekoľko otázok na stránku https://833.iaopa.eu/index.php/sk/

V prvom rade som žiadal spresniť, či už je možné nakupovať rádiostanice a či už boli určené jasné kritéria. Na túto otázku mi odpovedali, že nákup rádiostaníc už je možný, ale doposiaľ nebol schválený balík financií pre tento projekt a teda aj podmienky sú len tie, ktoré sú spomínané na vyššie uvedenej web stránke. Avšak uviedli, že záujem o dotáciu na nákup je naozaj veľký a je jasné, že bude možné uspokojiť približne len asi 2/3 záujemcov. Systém je taký, že dotácia sa bude vyplácať v tom poradí, ako budú doručené žiadosti a len do vyčerpania finančných prostriedkov.

Každý žiada o refundáciu samostatne a musí sa rozhodnúť či, kedy a akú rádiostanicu si zakúpi.

Podľa terajších podmienok je to približne takto:

  • Zaregistrujete lietadlo (paraglide, rogalo) na stránke https://833.iaopa.eu/index.php/sk/ to musí byť zaregistrované v SR (OM-P…)
  • Zakúpite si rádiostanicu
  • Zaregistrujete si ju na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
  • Odfotíte rádiostanicu tak, aby bolo čitateľné výrobné číslo
  • Odfotíte fotku zástavby rádiostanice
  • Fotokópie dokladov o zakúpení a registrovaní aj so žiadosťou zašlete pravdepodobne cez spomínanú web stránku – stále sa vraj na tom pracuje
  • Očakáva sa, že budete musieť zaplatiť poplatok za žiadosť vo výške 1,5% z ceny rádiostanice

Viac zatiaľ nie je uvedené ani na stránke a ani mailom mi viac informácií nevedeli spresniť. Vraj bude všetko spresnené na spomínanej stránke, no neuviedli, že kedy.

Treba si uvedomiť, že aj po splnení všetkých požiadaviek Vám nikto nezaručí, že dotáciu aj dostanete!

RLP LAA SK

Súvisiace príspevky