Dovoľujem si Vás pozvať na školenie inštruktorov a inšpektorov LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 09.02.2019 o 10:00 hod. v priestoroch vojenských kasární v Žiline, vchod zo Závodskej cesty. Vašu účasť je nutné nahlásiť najneskôr do 04.02.2019 mailom na sekretariat@laa.sk, treba uviesť meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Na školenie si rezervujte celý deň.

Program školenia odborného personálu LAA SR:

  1. Zahájenie prezidentom LAA
  2. Rozdelenie vzdušného priestoru SR
  3. Nehody a incidenty v roku 2018
  4. Štatistika a administratíva
  5. Zmeny smerníc
  6. Výcvik nových pilotov a činnosť výcvikových stredísk
  7. Rádiokorešpondencia a frekvencie
  8. Diskusia
  9. Záver

Poradie jednotlivých bodov sa môže zmeniť alebo doplniť.

Nezabudnite si so sebou zobrať zápisníky pilota, kde Vám bude školenie potvrdené.

Na školení bude možné uhradiť poplatky do LAA SR.

Teším sa na Vás.

Ing. Róbert Grexa, RLP LAA SR

Súvisiace príspevky