Školenie inštruktorov a inšpektorov LAA SR

Dovoľujem si Vás pozvať na školenie inštruktorov a inšpektorov LAA SR, ktoré sa uskutoční dňa 10.02.2018 o 10:00 hod. v priestoroch vojenských kasární v Žiline, vchod zo Závodskej cesty. Vašu účasť je nutné nahlásiť najneskôr do 05.02.2018 mailom na sekretariat@laa.sk, treba uviesť meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu.

Program školenia odborného personálu LAA SR:

  1. Zahájenie
  2. Rozdelenie vzdušného priestoru
  3. Štatistika a administratíva
  4. Prestávka
  5. Nehody a incidenty v roku 2017, zmeny v predpisoch
  6. Diskusia
  7. Záver

Poradie jednotlivých bodov sa môže zmeniť alebo doplniť.

Nezabudnite si so sebou zobrať zápisníky pilota, kde Vám bude školenie potvrdené.

Na školení bude možné uhradiť poplatky do LAA SR alebo zakúpiť zápisníky pilota či reklamné predmety (tie treba objednať vopred mailom).

Dagmar Sekerková, výkonný tajomník LAA SR

 

 

 

Súvisiace príspevky