Školenie odborného personálu LAA SR

Pozvánka

na školenie odborného personálu LAA SR

Dovoľujeme si Vás pozvať na školenie odborného personálu LAA SR (inštruktorov, inšpektorov a technikov), ktoré sa uskutoční dňa 08.02.2014 o 10.00 hod. v priestoroch VÚ 2790 v Žiline, vchod zo Závodskej cesty.

Nakoľko sa jedná o vojenský priestor, každý, kto sa školenia zúčastní, musí najneskôr do 02.02.2014 nahlásiť mailom na sekretariat@laa.sk svoje meno, adresu (aká je v OP) a číslo občianskeho preukazu.

Podmienkou účasti na školení je úhrada členského príspevku pre rok 2014 (bude sa dať uhradiť aj priamo na mieste). V mieste školenia nie je možné si zakúpiť stravu, preto si niečo na zahryznutie doneste so sebou 🙂

Program školenia:

 1. Zahájenie
 2. Neriadený priestor triedy G , pravidlá lietania
 3. CTR/TMA Poprad a Bratislava s predpokladom od 1.6.2014
 4. Podávanie letových plánov
 5. Výcvikové strediská – požiadavky pred zahájením výcviku
 6. Administratívne zmeny a pripomienky
 7. Nehody a incidenty v roku 2013
 8. Prevádzkyschopnosť LŠZ po jednotlivých zväzoch
 9. Úroveň vedenia a vypisovania prevádzkovej dokumentácie LŠZ
 10. Vystúpenie technikov zväzov k otázke kontrol a najzávažnejších porúch pri prevádzke LŠZ
 11. Odovzdávanie licencií a preukazov získaných v roku 2013
 12. Diskusia
 13. Záver

Súvisiace príspevky