Vážený priaznivci lietania.
Dňa 15. 3. 2015 o 10:00 sa uskutoční školenie pilotov a užívateľov medzinárodného letiska Nitra v priestoroch aeroklubu Nitra. Na školení bude možné tiež uzavrieť dohodu a súhlas o využívaní letiska v zmysle §32 odstavec 5) Zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (Letecký zákon). www.airportnitra.sk

Súvisiace príspevky