Školenie rádiotelefonistov

Vážení piloti,

chcem Vás informovať o konaní školenia pre získanie osvedčenia
rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré sa uskutoční
dňa 01.10.2017 (NEDEĽA) O 10:00 v priestoroch AK Trnava. Termín
skúšok určí Telekomunikačný úrad SR a budete o ňom včas
informovaní.

Náklady spojené so školením a skúškami sú 55,- EUR ( 20,- EUR
e-kolok / 35 EUR školenie / občerstvenie). Na školenie si so sebou
prineste dve rovnaké farebné fotografie o rozmeroch 3 x 3,5 cm,
poplatok 35EUR, e-kolok vo výške 20EUR na správne poplatky a
vyplnený potrebný formulár Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej
odbornej spôsobilosti.

Link na formulár Žiadosť o vydanie osvedčenia osobitnej odbornej
spôsobilosti
http://www.laa.sk/administrativa/formulare-na-stiahnutie/ziadost-o-vydanie-osvedcenia-osobitnej-odbornej-sposobilosti-2/

Link na vzor vyplnenia Žiadosti o vydanie osvedčenia osobitnej
odbornej spôsobilosti
http://www.laa.sk/administrativa/formulare-na-stiahnutie/vzor-ziadosti-o-vydanie-osvedcenia-osobitnej-sposobilosti/

Link na potrebný študijný materiál
http://www.laa.sk/administrativa/formulare-na-stiahnutie/studijny-material-skusky-radiotelefonistu/

Bližšie informácie o skúškach v AK Trnava Vám poskytne: Ondrej Mitter, AK Trnava, t.č. 0907 140 751

Súvisiace príspevky