Šťažnosť – lietanie v CTR Bratislava v rozpore so zákonom o civilnom letectve

Pilot LŠZ prelietaval ponad zastavanú oblasť  v CTR Bratislava vo výške cca 12-15 metrov, tak, že vrchlík mal v úrovni vrcholkov stromov. Toto sa udialo o cca 18,00 UTC . Jeho činnosť som pozoroval cca 7-8 minút.

Pilot na LŠZ priletel od obce Dunajská Lužná ku obci Kalinkovo ponad hrádzou. Pri prvom spozorovaní vo vzdialenosti cca 500 metrov pred Kalinkovom (metloviská) v priestore Dunajská Lužná – Jánošíková začal vyklesávať z výšky cca 100m do výšky cca 10-15 metrov nad obydlia.

Ak niekto spoznáva padák na fotke v oblasti Kalinova, Dunajskej Lužnej píšte na mail rlp.laa.sk@gmail.com

3

2

1

Súvisiace príspevky