Sťažnosti na lietanie pilotov MPK

Páni,

vzhľadom k množiacim sa sťažnostiam, ktoré boli zaslané na Dopravný úrad SR, vás žiadam o informácie o pilotoch porušujúcich letecké predpisy. Uvítam akékoľvek informácie, ktoré nám pomôžu zistiť totožnosť týchto „pilotov“. Ak budeme ľahostajní k takémuto jednaniu  a budeme ho ticho tolerovať, v blízkej budúcnosti budeme riešiť označovanie padákových krídel imatrikulačnými znakmi takej veľkosti, aby boli čitateľné z veľkej vzdialenosti. Jediný spôsob ako sa tomu vyhnúť, je hlásenie porušovania zásad bezpečnosti a riešenie pilotov, ktorí nám kazia dobré meno. Je potrebné si uvedomiť, že ďalej spomínané jednanie môže byť posudzované aj ako trestný čin všeobecného ohrozenia. Sťažovateľom  budem odporúčať okamžité privolanie polície  a vytvorenie video záznamu v prípade, že konaním nezodpovedných pilotov je ohrozovaná ich bezpečnosť. Všetkých pilotov LAA žiadam o dodržiavanie pravidiel lietania!

Sťažnosť – Janíky

Sťažnosť na lietanie MPK v malej výške nad rodinnými domami obce Janíky dňa 8.6.2016 o 20:04

IMG_6285

Sťažnosť – Podunajské Biskupice

Sťažnosť na lietanie MPK vo veľmi malej výške nad terasou rodinného domu obce Rovinka dňa 9.6.2016 o 21:05-21:10. Majiteľ  bytu sa sťažuje na let MPK tesne nad terasou bytu vo výške približne 2 metre. Po vybehnutí majiteľa bytu sa MPK vzdialil a pokračoval na Podunajské Biskupice. Padákové krídlo  bolo červenej farby, pilot v tmavom oblečení a s tmavou prilbou.

Sťažnosť  – Malý Cetín

Poľovnícke združenie obce Malý Cetín, ale aj obec Malý Cetín podáva sťažnosť na pilotov MPK lietajúcich v katastri obce na veľmi malých výškach (aj vo výškach jeden meter nad terénom). Podobnú skúsenosť majú aj v obciach Veľký Cetín a Čechynce. Obyvatelia popisujú aj vyslovene rizikové lietanie, ako napríklad prelet ponad traktor, keď pilot nohami podupal po streche idúceho traktora, ďalej prelet ponad cestu 3.triedy vo výške 2 metrov nad terénom proti prichádzajúcemu autu a vyhnutie sa až v tesnej blízkosti auta, ale aj prelety v malých výškach a štvanie srnčej zveri v okolí. Ako pravdepodobné miesto vzletu týchto MPK  označili Nitru – Janíkovce.

2 1

Žiadam najmä prevádzkovateľov výcvikových stredísk, inštruktorov a inšpektorov, aby dozerali na dodržiavanie pravidiel lietania v ich okolí. Ak to v rámci LAA nepodchytíme včas, sankcie sa dotknú všetkých.

RLP LAA SK

 

Súvisiace príspevky