Test AERODYNAMIKA


0%

Aerodynamika – všetky otázky

Otázky z aerodynamiky.

1 / 31

Kategória: Aerodynamika

1. Aká je hustota suchého vzduchu (medzinárodná štandardná atmosféra, pri hladine mora a 15 °C) ?

2 / 31

Kategória: Aerodynamika

Zoraď tvary podľa najmenšieho súčiniteľa odporu2. (napr. abcde – bez medzier)

Question Image

3 / 31

Kategória: Aerodynamika

3. Vztlak na krídle vzniká v dôsledku

4 / 31

Kategória: Aerodynamika

Ktoré z týchto tvrdení 4. sú pravdivé?

5 / 31

Kategória: Aerodynamika

5. Uhol nábehu α je uhol medzi vektorom nabiehajúceho nerozrušeného prúdu vzduchu a

6 / 31

Kategória: Aerodynamika

6. Na zabezpečenie vzniku vztlaku je potrebné aby bol statický tlak vzduchu na vrchnej strane krídla

7 / 31

Kategória: Aerodynamika

7. Čo rozumieš pod pojmom uhol nábehu ?

8 / 31

Kategória: Aerodynamika

Ako sa 8. zvýši odpor pri zdvojnásobení rýchlosti obtekania?

9 / 31

Kategória: Aerodynamika

9. Pri lete nízko nad zemou (vo výške menšej ako polovica rozpätia) vzniká tzv. prízemný efekt, ktorý spôsobí, že sa

10 / 31

Kategória: Aerodynamika

10. Zásadný vplyv na veľkosť vztlakovej sily má

11 / 31

Kategória: Aerodynamika

Aké 11. je rozloženie tlakov pri obtekaní nesymetrického profilu?

Question Image

12 / 31

Kategória: Aerodynamika

12. Aké je približné tiažové zrýchlenie v našich zemepisných šírkach? (m/s²)

13 / 31

Kategória: Aerodynamika

Pri vzniku vztlaku na krídle vznikajú okrajové víry, vzduch na koncoch krídla preteká z oblasti pretlaku do oblasti podtlaku.

Ktoré z tvrdení 13. sú pravdivé ?

14 / 31

Kategória: Aerodynamika

14. Ktoré veličiny majú zásadný vplyv na veľkosť vztlakovej sily ?

15 / 31

Kategória: Aerodynamika

Čo je znázornené na obrázku pod číslom 15. 4 (červená farba) ?

Question Image

16 / 31

Kategória: Aerodynamika

16. Odpor, ktorý vzniká na krídle vyrovnávaním rozdielu statických tlakov na vrchnej a spodnej starne sa nazýva

17 / 31

Kategória: Aerodynamika

Priraďte k b17. odom 14 na rýchlostnej poláre klzáka významy v poradí (napr. abcd – bez medzier):

( a. maximálna rýchlosť, b. minimálna rýchlosť, c. maximálna kĺzavosť, d. minimálne opadanie )

Question Image

18 / 31

Kategória: Aerodynamika

18. Tetiva profilu je spojnica

19 / 31

Kategória: Aerodynamika

19. Čím je väčšia štíhlosť krídla λ, tým je

20 / 31

Kategória: Aerodynamika

20. Ako nazývame vrstvu v ktorej sa častice vzduchu vzhľadom na viskozitu pohybujú pomalšie ako v nerušenom prúde vzduchu okolo telesa (profilu) ?

21 / 31

Kategória: Aerodynamika

Čo je znázornené na obrázku pod číslom 21. 2 ?

Question Image

22 / 31

Kategória: Aerodynamika

Ktorý z týchto profilov môžeme nazvať 22. autostabilný profil, vhodný pre samokrídla, paraglidingové krídla, rogalá, atď. ?

Question Image

23 / 31

Kategória: Aerodynamika

23. Vplyvom veľkej nadmorskej výšky bude dopredná rýchlosť LŠZ

24 / 31

Kategória: Aerodynamika

Pri akej situácii dôjde k od24. trhnutiu prúdenia od povrchu krídla ?

25 / 31

Kategória: Aerodynamika

25. Čo sa dá očakávať pri pristávaní v závetrí nejakej prekážky ?

26 / 31

Kategória: Aerodynamika

Pokiaľ chceme zachovať vztlak krídla pre rôzne rýchlosti letu, musíme meniť súčiniteľ vztlaku pomocou uhlu nábehu 26. α (alfa).

Ktoré z tvrdení nie sú správne ?

27 / 31

Kategória: Aerodynamika

Čo je znázornené na obrázku pod číslom 27. 3 (zelená farba) ?

Question Image

28 / 31

Kategória: Aerodynamika

Štíhlosť krídla 28. λ, ktorá je u obdĺžnikového krídla definovaná ako pomer rozpätia L k hĺbke krídla b, sa dá pre ľubovoľný tvar vyjadriť vzťahom:
( S – plocha krídla )

29 / 31

Kategória: Aerodynamika

29. Aerodynamický odpor je

30 / 31

Kategória: Aerodynamika

Vztlak, tiaž a odpor sú najdôležitejšie sily pôsobiace na každé aerodynamické lietadlo.

Ktoré z tvrdení 30. nie je správne ?

31 / 31

Kategória: Aerodynamika

Čo je znázornené na obrázku pod číslom 31. 1 ?

Question Image

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 72%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.