Test AERODYNAMIKA


Aerodynamika – všetky otázky

Otázky z aerodynamiky.

1 / 31

Kategória: Aerodynamika

1. Čo je znázornené na obrázku pod číslom 2 ?

2 / 31

Kategória: Aerodynamika

Štíhlosť krídla 2. λ, ktorá je u obdĺžnikového krídla definovaná ako pomer rozpätia L k hĺbke krídla b, sa dá pre ľubovoľný tvar vyjadriť vzťahom:
( S – plocha krídla )

3 / 31

Kategória: Aerodynamika

3. Pri lete nízko nad zemou (vo výške menšej ako polovica rozpätia) vzniká tzv. prízemný efekt, ktorý spôsobí, že sa

4 / 31

Kategória: Aerodynamika

4. Ktorý z týchto profilov môžeme nazvať autostabilný profil, vhodný pre samokrídla, paraglidingové krídla, rogalá, atď. ?

5 / 31

Kategória: Aerodynamika

5. Aké je rozloženie tlakov pri obtekaní nesymetrického profilu?

6 / 31

Kategória: Aerodynamika

6. Aké je približné tiažové zrýchlenie v našich zemepisných šírkach? (m/s²)

7 / 31

Kategória: Aerodynamika

7. Aerodynamický odpor je

8 / 31

Kategória: Aerodynamika

8. Ktoré veličiny majú zásadný vplyv na veľkosť vztlakovej sily ?

9 / 31

Kategória: Aerodynamika

9. Tetiva profilu je spojnica

10 / 31

Kategória: Aerodynamika

10. Na zabezpečenie vzniku vztlaku je potrebné aby bol statický tlak vzduchu na vrchnej strane krídla

11 / 31

Kategória: Aerodynamika

11. Zoraď tvary podľa najmenšieho súčiniteľa odporu (napr. abcde – bez medzier)

12 / 31

Kategória: Aerodynamika

12.

Čo sa dá očakávať pri pristávaní v závetrí nejakej prekážky ?

13 / 31

Kategória: Aerodynamika

13. Ako nazývame vrstvu v ktorej sa častice vzduchu vzhľadom na viskozitu pohybujú pomalšie ako v nerušenom prúde vzduchu okolo telesa (profilu) ?

14 / 31

Kategória: Aerodynamika

14. Vplyvom veľkej nadmorskej výšky bude dopredná rýchlosť LŠZ

15 / 31

Kategória: Aerodynamika

15. Aká je hustota suchého vzduchu (medzinárodná štandardná atmosféra, pri hladine mora a 15 °C) ?

16 / 31

Kategória: Aerodynamika

16. Čo rozumieš pod pojmom uhol nábehu ?

17 / 31

Kategória: Aerodynamika

17. Čo je znázornené na obrázku pod číslom 4 (červená farba) ?

18 / 31

Kategória: Aerodynamika

18. Čím je väčšia štíhlosť krídla λ, tým je

19 / 31

Kategória: Aerodynamika

19. Uhol nábehu α je uhol medzi vektorom nabiehajúceho nerozrušeného prúdu vzduchu a

20 / 31

Kategória: Aerodynamika

20. Pokiaľ chceme zachovať vztlak krídla pre rôzne rýchlosti letu, musíme meniť súčiniteľ vztlaku pomocou uhlu nábehu α (alfa).

Ktoré z tvrdení nie sú správne ?

21 / 31

Kategória: Aerodynamika

21. Čo je znázornené na obrázku pod číslom 3 (zelená farba) ?

22 / 31

Kategória: Aerodynamika

22. Ktoré z týchto tvrdení pravdivé?

23 / 31

Kategória: Aerodynamika

23. Odpor, ktorý vzniká na krídle vyrovnávaním rozdielu statických tlakov na vrchnej a spodnej starne sa nazýva

24 / 31

Kategória: Aerodynamika

24. Pri vzniku vztlaku na krídle vznikajú okrajové víry, vzduch na koncoch krídla preteká z oblasti pretlaku do oblasti podtlaku.

Ktoré z tvrdení pravdivé ?

25 / 31

Kategória: Aerodynamika

25. Zásadný vplyv na veľkosť vztlakovej sily má

26 / 31

Kategória: Aerodynamika

26. Pri akej situácii dôjde k odtrhnutiu prúdenia od povrchu krídla ?

27 / 31

Kategória: Aerodynamika

27. Vztlak na krídle vzniká v dôsledku

28 / 31

Kategória: Aerodynamika

28. Vztlak, tiaž a odpor sú najdôležitejšie sily pôsobiace na každé aerodynamické lietadlo.

Ktoré z tvrdení nie je správne ?

29 / 31

Kategória: Aerodynamika

29. Priraďte k bodom 14 na rýchlostnej poláre klzáka významy v poradí (napr. abcd – bez medzier):

( a. maximálna rýchlosť, b. minimálna rýchlosť, c. maximálna kĺzavosť, d. minimálne opadanie )

30 / 31

Kategória: Aerodynamika

30. Ako sa zvýši odpor pri zdvojnásobení rýchlosti obtekania?

31 / 31

Kategória: Aerodynamika

31. Čo je znázornené na obrázku pod číslom 1 ?

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 62%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.