Test AERODYNAMIKA


Aerodynamika – všetky otázky

Otázky z aerodynamiky.

1 / 31

Kategória: Aerodynamika

1. Odpor, ktorý vzniká na krídle vyrovnávaním rozdielu statických tlakov na vrchnej a spodnej starne sa nazýva

2 / 31

Kategória: Aerodynamika

2. Aké je približné tiažové zrýchlenie v našich zemepisných šírkach? (m/s²)

3 / 31

Kategória: Aerodynamika

3. Vztlak, tiaž a odpor sú najdôležitejšie sily pôsobiace na každé aerodynamické lietadlo.

Ktoré z tvrdení nie je správne ?

4 / 31

Kategória: Aerodynamika

4. Aká je hustota suchého vzduchu (medzinárodná štandardná atmosféra, pri hladine mora a 15 °C) ?

5 / 31

Kategória: Aerodynamika

5. Čo je znázornené na obrázku pod číslom 2 ?

6 / 31

Kategória: Aerodynamika

6. Vplyvom veľkej nadmorskej výšky bude dopredná rýchlosť LŠZ

7 / 31

Kategória: Aerodynamika

7. Pri vzniku vztlaku na krídle vznikajú okrajové víry, vzduch na koncoch krídla preteká z oblasti pretlaku do oblasti podtlaku.

Ktoré z tvrdení pravdivé ?

8 / 31

Kategória: Aerodynamika

8. Čo je znázornené na obrázku pod číslom 4 (červená farba) ?

9 / 31

Kategória: Aerodynamika

9. Aerodynamický odpor je

10 / 31

Kategória: Aerodynamika

10. Aké je rozloženie tlakov pri obtekaní nesymetrického profilu?

11 / 31

Kategória: Aerodynamika

11. Priraďte k bodom 14 na rýchlostnej poláre klzáka významy v poradí (napr. abcd – bez medzier):

( a. maximálna rýchlosť, b. minimálna rýchlosť, c. maximálna kĺzavosť, d. minimálne opadanie )

12 / 31

Kategória: Aerodynamika

12. Zoraď tvary podľa najmenšieho súčiniteľa odporu (napr. abcde – bez medzier)

13 / 31

Kategória: Aerodynamika

13. Čo rozumieš pod pojmom uhol nábehu ?

14 / 31

Kategória: Aerodynamika

14. Čo je znázornené na obrázku pod číslom 3 (zelená farba) ?

15 / 31

Kategória: Aerodynamika

15. Čím je väčšia štíhlosť krídla λ, tým je

16 / 31

Kategória: Aerodynamika

16. Ktoré z týchto tvrdení pravdivé?

17 / 31

Kategória: Aerodynamika

17. Pri lete nízko nad zemou (vo výške menšej ako polovica rozpätia) vzniká tzv. prízemný efekt, ktorý spôsobí, že sa

18 / 31

Kategória: Aerodynamika

Štíhlosť krídla 18. λ, ktorá je u obdĺžnikového krídla definovaná ako pomer rozpätia L k hĺbke krídla b, sa dá pre ľubovoľný tvar vyjadriť vzťahom:
( S – plocha krídla )

19 / 31

Kategória: Aerodynamika

19. Ktorý z týchto profilov môžeme nazvať autostabilný profil, vhodný pre samokrídla, paraglidingové krídla, rogalá, atď. ?

20 / 31

Kategória: Aerodynamika

20. Ako sa zvýši odpor pri zdvojnásobení rýchlosti obtekania?

21 / 31

Kategória: Aerodynamika

21. Na zabezpečenie vzniku vztlaku je potrebné aby bol statický tlak vzduchu na vrchnej strane krídla

22 / 31

Kategória: Aerodynamika

22. Uhol nábehu α je uhol medzi vektorom nabiehajúceho nerozrušeného prúdu vzduchu a

23 / 31

Kategória: Aerodynamika

23. Ako nazývame vrstvu v ktorej sa častice vzduchu vzhľadom na viskozitu pohybujú pomalšie ako v nerušenom prúde vzduchu okolo telesa (profilu) ?

24 / 31

Kategória: Aerodynamika

24. Ktoré veličiny majú zásadný vplyv na veľkosť vztlakovej sily ?

25 / 31

Kategória: Aerodynamika

25. Zásadný vplyv na veľkosť vztlakovej sily má

26 / 31

Kategória: Aerodynamika

26. Vztlak na krídle vzniká v dôsledku

27 / 31

Kategória: Aerodynamika

27. Pokiaľ chceme zachovať vztlak krídla pre rôzne rýchlosti letu, musíme meniť súčiniteľ vztlaku pomocou uhlu nábehu α (alfa).

Ktoré z tvrdení nie sú správne ?

28 / 31

Kategória: Aerodynamika

28. Tetiva profilu je spojnica

29 / 31

Kategória: Aerodynamika

29.

Čo sa dá očakávať pri pristávaní v závetrí nejakej prekážky ?

30 / 31

Kategória: Aerodynamika

30. Pri akej situácii dôjde k odtrhnutiu prúdenia od povrchu krídla ?

31 / 31

Kategória: Aerodynamika

31. Čo je znázornené na obrázku pod číslom 1 ?

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 65%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.