Test NAVIGÁCIA


0%

Navigácia – všetky otázky

Test z navigácie a prípravy letu

1 / 64

Kategória: Navigácia

1. Zemepisné súradnice sú vztiahnuté

2 / 64

Kategória: Navigácia

2. Variometer zobrazuje

3 / 64

Kategória: Navigácia

3. Čo je to deviácia?

4 / 64

Kategória: Navigácia

4. Severovýchodný kurz je smer

5 / 64

Kategória: Navigácia

Dajme tomu, že je 5. 10:00 UTC. Aký je stredoeurópsky čas (SEČ) ?

6 / 64

Kategória: Navigácia

6. Trať je

7 / 64

Kategória: Navigácia

7. Juhozápadný vietor fúka

8 / 64

Kategória: Navigácia

Označenie 8. S znamená v anglickom jazyku smer

9 / 64

Kategória: Navigácia

Čo je to 9. NOTAM

10 / 64

Kategória: Navigácia

Ak je 10. 17:00 LSEČ, aký je čas UTC ?

11 / 64

Kategória: Navigácia

11. Pravá vzdušná rýchlosť (TAS) je

12 / 64

Kategória: Navigácia

12. Vertikálna rýchlosť je:

13 / 64

Kategória: Navigácia

13. Čo je zemepisná šírka?

NM – námorná míľa

14 / 64

Kategória: Navigácia

Anglická skratka jednotky vzdialenosti 14. NM je:

15 / 64

Kategória: Navigácia

15. Kedy môžem vletieť do priestoru TMA letiska ?

16 / 64

Kategória: Navigácia

16. GPS rýchlosť je vypočítaný údaj

17 / 64

Kategória: Navigácia

Aký tlak nastavíš na výškomere pri vzlete v 17. CTR letiska?

18 / 64

Kategória: Navigácia

18. Zemepisný kurz je

19 / 64

Kategória: Navigácia

19. Západný kurz je smer

20 / 64

Kategória: Navigácia

20. Keď zistím, že mi dochádza palivo:

21 / 64

Kategória: Navigácia

21. Čo je to deklinácia?

22 / 64

Kategória: Navigácia

Skratka 22. UTC znamená

23 / 64

Kategória: Navigácia

23. Dĺžka jedna stopa (anglicky foot) je

24 / 64

Kategória: Navigácia

24. Čo je zemepisná dĺžka?

25 / 64

Kategória: Navigácia

25. Polohu na povrchu zemegule udávame v leteckej navigácii pomocou

26 / 64

Kategória: Navigácia

26. Pri príprave na navigačný let (z hľadiska leteckej navigácie) musí pilot pred letom

27 / 64

Kategória: Navigácia

Aký tlak nastavíš na výškomere pri vzlete v priestore triedy 27. G ?

28 / 64

Kategória: Navigácia

28. Informácie pre prílet na letisko (napr. na LZIB) – sú publikované v AIP-e, časť

29 / 64

Kategória: Navigácia

Čo znamená označenie 29. FL80 ?

30 / 64

Kategória: Navigácia

30. Rovník je pomyselná čiara na povrchu zeme

31 / 64

Kategória: Navigácia

31. Som na kopci a nastavujem si výškomer.

32 / 64

Kategória: Navigácia

32. Aký druh projekcie je použitý na mape ICAO 1:500 000 ?

33 / 64

Kategória: Navigácia

Vstup do 33. CTR alebo TMA sa vykonáva:

ft – feet (imperiálna jednotka dĺžky)

34 / 64

Kategória: Navigácia

Dĺžka jeden meter (34. 1 m) je

35 / 64

Kategória: Navigácia

35. V akých jednotkách sa uvádza výška v letectve?

36 / 64

Kategória: Navigácia

36. V akom tvare mi GPS prístroj poskytuje moju polohu ?

37 / 64

Kategória: Navigácia

Koľko hodín je rozdiel medzi 37. SELČ a časom UTC ?

38 / 64

Kategória: Navigácia

Čo je 38. AIP SR ?

39 / 64

Kategória: Navigácia

39. Traťová rýchlosť je:

40 / 64

Kategória: Navigácia

40. Pre používanie vysielačky za letu potrebujem:

41 / 64

Kategória: Navigácia

41. Pri udávaní výšok a nadmorských výšok používame v medzinárodnom letectve

42 / 64

Kategória: Navigácia

42. Ktoré vyjadrenie základných smerov je správne?

43 / 64

Kategória: Navigácia

43. „Deň“ je definovaný

44 / 64

Kategória: Navigácia

44. Čo je pre porovnávaciu navigáciu najvhodnejšie z týchto orientačných čiar?

45 / 64

Kategória: Navigácia

45. Let sa začína:

46 / 64

Kategória: Navigácia

46. V akých jednotkách sa udávajú zemepisné súradnice?

47 / 64

Kategória: Navigácia

Jedna námorná míľa (47. 1 NM)

48 / 64

Kategória: Navigácia

Koľko hodín je rozdiel medzi 48. SEČ a časom UTC ?

Central European Time (CET)

Coordinated Universal Time (UTC)

49 / 64

Kategória: Navigácia

Hodnota času 49. CET (SEČ) je voči času UTC posunutá o

50 / 64

Kategória: Navigácia

50. Ako budeš postupovať pri strate orientácie ?

51 / 64

Kategória: Navigácia

Koľkým 51. km/h zodpovedá rýchlosť 5 m/s

52 / 64

Kategória: Navigácia

52. Za navigáciu počas letu v skupine je zodpovedný:

53 / 64

Kategória: Navigácia

53. UTC je svetový čas, ktorý je

100 cm = 1 m

54 / 64

Kategória: Navigácia

Mierka mapy 54. 1 : 500 000 znamená, že

55 / 64

Kategória: Navigácia

55. Za navigáciu počas letu je zodpovedný:

56 / 64

Kategória: Navigácia

Pre približný prevod 56. metrov na stopy (feet), možno pri výpočtoch „spamäti“ použiť vzťah

57 / 64

Kategória: Navigácia

Rýchlosť 57. 1 kt (jeden uzol) je

58 / 64

Kategória: Navigácia

58. Indikovaná vzdušná rýchlosť (IAS) je

59 / 64

Kategória: Navigácia

Čo znamená skratka 59. UTC ?

60 / 64

Kategória: Navigácia

60. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o ortodróme je pravdivé ?

61 / 64

Kategória: Navigácia

61. Frekvencia na spojenie (napr. TWR Poprad) – je publikovaná v AIP-e, časť

62 / 64

Kategória: Navigácia

62. Loxodróma je

63 / 64

Kategória: Navigácia

63. Výškomer mení zobrazovaný údaj v závislosti na zmene

64 / 64

Kategória: Navigácia

Skratka 64. NOTAM znamená

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 69%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.