Test NAVIGÁCIA


Navigácia – všetky otázky

Test z navigácie a prípravy letu

1 / 64

Kategória: Navigácia

1. Skratka NOTAM znamená

2 / 64

Kategória: Navigácia

2. Čo je zemepisná šírka?

100 cm = 1 m

3 / 64

Kategória: Navigácia

3. Mierka mapy 1 : 500 000 znamená, že

4 / 64

Kategória: Navigácia

4. Pri príprave na navigačný let (z hľadiska leteckej navigácie) musí pilot pred letom

5 / 64

Kategória: Navigácia

5. Traťová rýchlosť je:

6 / 64

Kategória: Navigácia

6. Keď zistím, že mi dochádza palivo:

7 / 64

Kategória: Navigácia

7. Informácie pre prílet na letisko (napr. na LZIB) – sú publikované v AIP-e, časť

8 / 64

Kategória: Navigácia

8. V akých jednotkách sa uvádza výška v letectve?

9 / 64

Kategória: Navigácia

9. Jedna námorná míľa (1 NM)

10 / 64

Kategória: Navigácia

10. Zemepisný kurz je

11 / 64

Kategória: Navigácia

11. Čo znamená skratka UTC ?

12 / 64

Kategória: Navigácia

12. Koľkým km/h zodpovedá rýchlosť 5 m/s

13 / 64

Kategória: Navigácia

13. Za navigáciu počas letu je zodpovedný:

14 / 64

Kategória: Navigácia

14. Polohu na povrchu zemegule udávame v leteckej navigácii pomocou

15 / 64

Kategória: Navigácia

15. Západný kurz je smer

16 / 64

Kategória: Navigácia

16. Ktoré vyjadrenie základných smerov je správne?

17 / 64

Kategória: Navigácia

17. Severovýchodný kurz je smer

18 / 64

Kategória: Navigácia

18. Výškomer mení zobrazovaný údaj v závislosti na zmene

19 / 64

Kategória: Navigácia

19. Dĺžka jedna stopa (anglicky foot) je

20 / 64

Kategória: Navigácia

20. Kedy môžem vletieť do priestoru TMA letiska ?

21 / 64

Kategória: Navigácia

21. Označenie S znamená v anglickom jazyku smer

22 / 64

Kategória: Navigácia

22. Frekvencia na spojenie (napr. TWR Poprad) – je publikovaná v AIP-e, časť

23 / 64

Kategória: Navigácia

23. Pre približný prevod metrov na stopy (feet), možno pri výpočtoch „spamäti“ použiť vzťah

24 / 64

Kategória: Navigácia

24. Aký tlak nastavíš na výškomere pri vzlete v CTR letiska?

25 / 64

Kategória: Navigácia

25. Koľko hodín je rozdiel medzi SEČ a časom UTC ?

26 / 64

Kategória: Navigácia

26. Skratka UTC znamená

27 / 64

Kategória: Navigácia

27. Loxodróma je

28 / 64

Kategória: Navigácia

28. Čo je to deviácia?

29 / 64

Kategória: Navigácia

29. Pri udávaní výšok a nadmorských výšok používame v medzinárodnom letectve

30 / 64

Kategória: Navigácia

30. UTC je svetový čas, ktorý je

31 / 64

Kategória: Navigácia

31. Rýchlosť 1 kt (jeden uzol) je

32 / 64

Kategória: Navigácia

32. Čo je pre porovnávaciu navigáciu najvhodnejšie z týchto orientačných čiar?

33 / 64

Kategória: Navigácia

33. V akých jednotkách sa udávajú zemepisné súradnice?

34 / 64

Kategória: Navigácia

34. Let sa začína:

35 / 64

Kategória: Navigácia

35. Čo je AIP SR ?

36 / 64

Kategória: Navigácia

36. Aký druh projekcie je použitý na mape ICAO 1:500 000 ?

37 / 64

Kategória: Navigácia

37. Zemepisné súradnice sú vztiahnuté

38 / 64

Kategória: Navigácia

38. Ako budeš postupovať pri strate orientácie ?

39 / 64

Kategória: Navigácia

39. Čo znamená označenie FL80 ?

40 / 64

Kategória: Navigácia

40. Vertikálna rýchlosť je:

41 / 64

Kategória: Navigácia

41. Variometer zobrazuje

42 / 64

Kategória: Navigácia

42. Trať je

43 / 64

Kategória: Navigácia

43. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o ortodróme je pravdivé ?

44 / 64

Kategória: Navigácia

44. Čo je to NOTAM

45 / 64

Kategória: Navigácia

45. Čo je zemepisná dĺžka?

46 / 64

Kategória: Navigácia

46. Aký tlak nastavíš na výškomere pri vzlete v priestore triedy G ?

47 / 64

Kategória: Navigácia

47. Koľko hodín je rozdiel medzi SELČ a časom UTC ?

48 / 64

Kategória: Navigácia

48. GPS rýchlosť je vypočítaný údaj

49 / 64

Kategória: Navigácia

49. Indikovaná vzdušná rýchlosť (IAS) je

Central European Time (CET)

Coordinated Universal Time (UTC)

50 / 64

Kategória: Navigácia

50. Hodnota času CET (SEČ) je voči času UTC posunutá o

51 / 64

Kategória: Navigácia

51. Ak je 17:00 LSEČ, aký je čas UTC ?

52 / 64

Kategória: Navigácia

52. Dajme tomu, že je 10:00 UTC. Aký je stredoeurópsky čas (SEČ) ?

53 / 64

Kategória: Navigácia

53. Som na kopci a nastavujem si výškomer.

54 / 64

Kategória: Navigácia

54. Rovník je pomyselná čiara na povrchu zeme

55 / 64

Kategória: Navigácia

55. Za navigáciu počas letu v skupine je zodpovedný:

ft – feet (imperiálna jednotka dĺžky)

56 / 64

Kategória: Navigácia

56. Dĺžka jeden meter (1 m) je

57 / 64

Kategória: Navigácia

57. V akom tvare mi GPS prístroj poskytuje moju polohu ?

58 / 64

Kategória: Navigácia

58. Juhozápadný vietor fúka

59 / 64

Kategória: Navigácia

59. Čo je to deklinácia?

60 / 64

Kategória: Navigácia

60. „Deň“ je definovaný

NM – námorná míľa

61 / 64

Kategória: Navigácia

61. Anglická skratka jednotky vzdialenosti NM je:

62 / 64

Kategória: Navigácia

62. Pravá vzdušná rýchlosť (TAS) je

63 / 64

Kategória: Navigácia

63. Vstup do CTR alebo TMA sa vykonáva:

64 / 64

Kategória: Navigácia

64. Pre používanie vysielačky za letu potrebujem:

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 61%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.