Test NAVIGÁCIA


Navigácia – všetky otázky

Test z navigácie a prípravy letu

1 / 64

Kategória: Navigácia

1. Čo je AIP SR ?

2 / 64

Kategória: Navigácia

2. Informácie pre prílet na letisko (napr. na LZIB) – sú publikované v AIP-e, časť

3 / 64

Kategória: Navigácia

3. Ako budeš postupovať pri strate orientácie ?

4 / 64

Kategória: Navigácia

4. Kedy môžem vletieť do priestoru TMA letiska ?

5 / 64

Kategória: Navigácia

5. Čo je to deklinácia?

6 / 64

Kategória: Navigácia

6. Pri príprave na navigačný let (z hľadiska leteckej navigácie) musí pilot pred letom

7 / 64

Kategória: Navigácia

7. Indikovaná vzdušná rýchlosť (IAS) je

8 / 64

Kategória: Navigácia

8. Polohu na povrchu zemegule udávame v leteckej navigácii pomocou

9 / 64

Kategória: Navigácia

9. Som na kopci a nastavujem si výškomer.

10 / 64

Kategória: Navigácia

10. Čo znamená skratka UTC ?

11 / 64

Kategória: Navigácia

11. Západný kurz je smer

12 / 64

Kategória: Navigácia

12. Čo je zemepisná dĺžka?

13 / 64

Kategória: Navigácia

13. Dajme tomu, že je 10:00 UTC. Aký je stredoeurópsky čas (SEČ) ?

ft – feet (imperiálna jednotka dĺžky)

14 / 64

Kategória: Navigácia

14. Dĺžka jeden meter (1 m) je

15 / 64

Kategória: Navigácia

15. UTC je svetový čas, ktorý je

16 / 64

Kategória: Navigácia

16. Jedna námorná míľa (1 NM)

17 / 64

Kategória: Navigácia

17. Trať je

18 / 64

Kategória: Navigácia

18. Ktoré vyjadrenie základných smerov je správne?

19 / 64

Kategória: Navigácia

19. Pri udávaní výšok a nadmorských výšok používame v medzinárodnom letectve

20 / 64

Kategória: Navigácia

20. Ak je 17:00 LSEČ, aký je čas UTC ?

21 / 64

Kategória: Navigácia

21. V akých jednotkách sa uvádza výška v letectve?

100 cm = 1 m

22 / 64

Kategória: Navigácia

22. Mierka mapy 1 : 500 000 znamená, že

23 / 64

Kategória: Navigácia

23. Čo je to NOTAM

24 / 64

Kategória: Navigácia

24. Variometer zobrazuje

Central European Time (CET)

Coordinated Universal Time (UTC)

25 / 64

Kategória: Navigácia

25. Hodnota času CET (SEČ) je voči času UTC posunutá o

26 / 64

Kategória: Navigácia

26. Skratka NOTAM znamená

27 / 64

Kategória: Navigácia

27. V akom tvare mi GPS prístroj poskytuje moju polohu ?

28 / 64

Kategória: Navigácia

28. Dĺžka jedna stopa (anglicky foot) je

29 / 64

Kategória: Navigácia

29. Ktoré z nasledujúcich tvrdení o ortodróme je pravdivé ?

30 / 64

Kategória: Navigácia

30. Aký tlak nastavíš na výškomere pri vzlete v CTR letiska?

31 / 64

Kategória: Navigácia

31. Vertikálna rýchlosť je:

32 / 64

Kategória: Navigácia

32. Aký druh projekcie je použitý na mape ICAO 1:500 000 ?

33 / 64

Kategória: Navigácia

33. Koľkým km/h zodpovedá rýchlosť 5 m/s

34 / 64

Kategória: Navigácia

34. Severovýchodný kurz je smer

35 / 64

Kategória: Navigácia

35. „Deň“ je definovaný

NM – námorná míľa

36 / 64

Kategória: Navigácia

36. Anglická skratka jednotky vzdialenosti NM je:

37 / 64

Kategória: Navigácia

37. Výškomer mení zobrazovaný údaj v závislosti na zmene

38 / 64

Kategória: Navigácia

38. Pre používanie vysielačky za letu potrebujem:

39 / 64

Kategória: Navigácia

39. Traťová rýchlosť je:

40 / 64

Kategória: Navigácia

40. Koľko hodín je rozdiel medzi SEČ a časom UTC ?

41 / 64

Kategória: Navigácia

41. Pre približný prevod metrov na stopy (feet), možno pri výpočtoch „spamäti“ použiť vzťah

42 / 64

Kategória: Navigácia

42. Zemepisné súradnice sú vztiahnuté

43 / 64

Kategória: Navigácia

43. Označenie S znamená v anglickom jazyku smer

44 / 64

Kategória: Navigácia

44. Čo je zemepisná šírka?

45 / 64

Kategória: Navigácia

45. Frekvencia na spojenie (napr. TWR Poprad) – je publikovaná v AIP-e, časť

46 / 64

Kategória: Navigácia

46. V akých jednotkách sa udávajú zemepisné súradnice?

47 / 64

Kategória: Navigácia

47. GPS rýchlosť je vypočítaný údaj

48 / 64

Kategória: Navigácia

48. Za navigáciu počas letu v skupine je zodpovedný:

49 / 64

Kategória: Navigácia

49. Čo je pre porovnávaciu navigáciu najvhodnejšie z týchto orientačných čiar?

50 / 64

Kategória: Navigácia

50. Let sa začína:

51 / 64

Kategória: Navigácia

51. Pravá vzdušná rýchlosť (TAS) je

52 / 64

Kategória: Navigácia

52. Čo znamená označenie FL80 ?

53 / 64

Kategória: Navigácia

53. Rovník je pomyselná čiara na povrchu zeme

54 / 64

Kategória: Navigácia

54. Vstup do CTR alebo TMA sa vykonáva:

55 / 64

Kategória: Navigácia

55. Zemepisný kurz je

56 / 64

Kategória: Navigácia

56. Čo je to deviácia?

57 / 64

Kategória: Navigácia

57. Juhozápadný vietor fúka

58 / 64

Kategória: Navigácia

58. Loxodróma je

59 / 64

Kategória: Navigácia

59. Keď zistím, že mi dochádza palivo:

60 / 64

Kategória: Navigácia

60. Koľko hodín je rozdiel medzi SELČ a časom UTC ?

61 / 64

Kategória: Navigácia

61. Skratka UTC znamená

62 / 64

Kategória: Navigácia

62. Rýchlosť 1 kt (jeden uzol) je

63 / 64

Kategória: Navigácia

63. Aký tlak nastavíš na výškomere pri vzlete v priestore triedy G ?

64 / 64

Kategória: Navigácia

64. Za navigáciu počas letu je zodpovedný:

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 61%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.