Test PREDPISY


Predpisy – všetky otázky

Test z leteckých predpisov

1 / 49

Kategória: Predpisy

1. Spôsobilosť LŠZ k letu vyhodnocuje počas predletovej prípravy:

2 / 49

Kategória: Predpisy

2. Je možné lietať v priestore CTR ?

3 / 49

Kategória: Predpisy

3. Podmienky pre vykonanie letu VFR v priestore triedy G sú:

4 / 49

Kategória: Predpisy

4. Poriadok prevádzkovej plochy je:

5 / 49

Kategória: Predpisy

5. Skratka CTR znamená:

6 / 49

Kategória: Predpisy

6. Pilot LŠZ je povinný najmä

7 / 49

Kategória: Predpisy

7. Aká je minimálna výška pri prelietavaní nad husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve alebo nad územím s faunou citlivou na hluk ?

8 / 49

Kategória: Predpisy

8. Pred vykonaním zatáčky je potrebné:

9 / 49

Kategória: Predpisy

9. Kde je možné štartovať s LŠZ?

10 / 49

Kategória: Predpisy

10. Prednosť pri pristátí:

11 / 49

Kategória: Predpisy

11. Aký priestor označuje skratka ATZ ?

12 / 49

Kategória: Predpisy

12. Aký priestor označuje skratka TRA ?

13 / 49

Kategória: Predpisy

13. Aký priestor označuje skratka RMZ ?

14 / 49

Kategória: Predpisy

14. Prednosť pri pristátí:

15 / 49

Kategória: Predpisy

15. Aký priestor označuje skratka FIR ?

16 / 49

Kategória: Predpisy

16. Pravidlá pre let za podmienok VFR sú:

17 / 49

Kategória: Predpisy

17. Ak letia dvaja piloti pozdĺž svahu oproti sebe, musí uhnúť ten pilot, ktorý má :

18 / 49

Kategória: Predpisy

18. Na pretínajúcej sa trati má prednosť:

19 / 49

Kategória: Predpisy

19. Predletová prehliadka sa robí:

20 / 49

Kategória: Predpisy

20. Pravidlá pre let za podmienok IFR sú:

21 / 49

Kategória: Predpisy

21. Aký priestor označuje skratka LZP ?

22 / 49

Kategória: Predpisy

22. Aký priestor označuje skratka TSA ?

23 / 49

Kategória: Predpisy

23. Prednosť lietadiel počas vlečenia:

24 / 49

Kategória: Predpisy

24. Lietať na LŠZ nad územím Slovenskej republiky je povolené

25 / 49

Kategória: Predpisy

25. Smer krúženia v termike sa volí:

26 / 49

Kategória: Predpisy

26. V priebehu letu je zakázané:

27 / 49

Kategória: Predpisy

27. Vzdušný priestor triedy G je výškovo obmedzený:

28 / 49

Kategória: Predpisy

28. Pilot je povinný mať pri sebe základné dokumenty potrebné k lietaniu:

29 / 49

Kategória: Predpisy

29. Ak v stúpavom prúde nižšie letiace LŠZ stúpa rýchlejšie ako LŠZ letiace nad ním:

30 / 49

Kategória: Predpisy

30. Je možné podletieť priestor TMA ?

31 / 49

Kategória: Predpisy

31. Ako sa vyhýba LŠZ s inou prevádzkou letiacou oproti ?

32 / 49

Kategória: Predpisy

32. Pri krížení dráhy dvoch klzákov má prednosť:

33 / 49

Kategória: Predpisy

33. Prednosť lietadla v stave núdze:

34 / 49

Kategória: Predpisy

34. Prednosť lietadiel za letu:

35 / 49

Kategória: Predpisy

35. Aká je minimálna výška pri prelietavaní mimo husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve alebo nad územím s faunou citlivou na hluk ?

36 / 49

Kategória: Predpisy

36. Aký priestor označuje skratka LZD ?

37 / 49

Kategória: Predpisy

37. V bode križovania [bod 3] pri svahovom lietaní sa križujúci piloti:

38 / 49

Kategória: Predpisy

38. Povinná výbava na preletoch je:

39 / 49

Kategória: Predpisy

39. LŠZ pri pristávaní má prednosť pred ostatnými činnosťami v tej dobe na zemi

40 / 49

Kategória: Predpisy

40. Aký priestor označuje skratka LZR ?

41 / 49

Kategória: Predpisy

41. Smie sa vletieť do mraku?

42 / 49

Kategória: Predpisy

42. Pilot nesmie štartovať:

43 / 49

Kategória: Predpisy

43. Pilot LŠZ je povinný:

44 / 49

Kategória: Predpisy

44. Prednosť balónov počas letu:

45 / 49

Kategória: Predpisy

45. Pilot LŠZ, proti ktorému zakročuje inšpekčné či vojenské lietadlo, je povinný

46 / 49

Kategória: Predpisy

46. Minimálna dohľadnosť

47 / 49

Kategória: Predpisy

47. Prelety LŠZ môžu byť vykonávané len:

48 / 49

Kategória: Predpisy

48. Prípustná vzdialenosť klzáku od svahu pri svahovaní je:

49 / 49

Kategória: Predpisy

49. Skratka TMA znamená:

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 64%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.