Test PREDPISY


0%

Predpisy – všetky otázky

Test z leteckých predpisov

1 / 49

Kategória: Predpisy

1. Prednosť pri pristátí:

2 / 49

Kategória: Predpisy

2. Prednosť lietadla v stave núdze:

3 / 49

Kategória: Predpisy

Skratka 3. CTR znamená:

4 / 49

Kategória: Predpisy

4. Pilot nesmie štartovať:

5 / 49

Kategória: Predpisy

Vzdušný priestor triedy 5. G je výškovo obmedzený:

6 / 49

Kategória: Predpisy

Pravidlá pre let za podmienok 6. IFR sú:

7 / 49

Kategória: Predpisy

Podmienky pre vykonanie letu 7. VFR v priestore triedy G sú:

8 / 49

Kategória: Predpisy

8. Prednosť pri pristátí:

9 / 49

Kategória: Predpisy

9. Prednosť lietadiel počas vlečenia:

10 / 49

Kategória: Predpisy

10. Na pretínajúcej sa trati má prednosť:

11 / 49

Kategória: Predpisy

Aký priestor označuje skratka 11. TSA ?

12 / 49

Kategória: Predpisy

12. Aká je minimálna výška pri prelietávaní nad husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve alebo nad územím s faunou citlivou na hluk ?

13 / 49

Kategória: Predpisy

Pilot 13. LŠZ, proti ktorému zakročuje inšpekčné či vojenské lietadlo, je povinný

14 / 49

Kategória: Predpisy

14. Ak letia dvaja piloti pozdĺž svahu oproti sebe, musí uhnúť ten pilot, ktorý má :

15 / 49

Kategória: Predpisy

15. Predletová prehliadka sa robí:

16 / 49

Kategória: Predpisy

Lietať na 16. LŠZ nad územím Slovenskej republiky je povolené

17 / 49

Kategória: Predpisy

17. Minimálna dohľadnosť

18 / 49

Kategória: Predpisy

Prelety 18. LŠZ môžu byť vykonávané len:

19 / 49

Kategória: Predpisy

19. Kde je možné štartovať s LŠZ?

20 / 49

Kategória: Predpisy

Aký priestor označuje skratka 20. LZP ?

21 / 49

Kategória: Predpisy

21. Prednosť balónov počas letu:

22 / 49

Kategória: Predpisy

Aký priestor označuje skratka 22. LZD ?

23 / 49

Kategória: Predpisy

Pravidlá pre let za podmienok 23. VFR sú:

24 / 49

Kategória: Predpisy

24. Pred vykonaním zatáčky je potrebné:

25 / 49

Kategória: Predpisy

Aký priestor označuje skratka 25. LZR ?

26 / 49

Kategória: Predpisy

26. Prípustná vzdialenosť klzáku od svahu pri svahovaní je:

27 / 49

Kategória: Predpisy

27. Aká je minimálna výška pri prelietavaní mimo husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve alebo nad územím s faunou citlivou na hluk ?

28 / 49

Kategória: Predpisy

Pilot 28. LŠZ je povinný:

29 / 49

Kategória: Predpisy

Je možné podletieť priestor 29. TMA ?

30 / 49

Kategória: Predpisy

Je možné lietať v priestore 30. CTR ?

31 / 49

Kategória: Predpisy

31. Ako sa vyhýba LŠZ s inou prevádzkou letiacou oproti ?

32 / 49

Kategória: Predpisy

32. Poriadok prevádzkovej plochy je:

33 / 49

Kategória: Predpisy

Pilot 33. LŠZ je povinný najmä

34 / 49

Kategória: Predpisy

34. V priebehu letu je zakázané:

35 / 49

Kategória: Predpisy

V bode križovania [35. bod 3] pri svahovom lietaní sa križujúci piloti:

Question Image

36 / 49

Kategória: Predpisy

36. Ak v stúpavom prúde nižšie letiaci LŠZ stúpa rýchlejšie ako LŠZ letiaci nad ním:

37 / 49

Kategória: Predpisy

37. Smer krúženia v termike sa volí:

38 / 49

Kategória: Predpisy

38. Povinná výbava na preletoch je:

39 / 49

Kategória: Predpisy

39. Smie sa vletieť do mraku?

40 / 49

Kategória: Predpisy

Aký priestor označuje skratka 40. TRA ?

41 / 49

Kategória: Predpisy

41. Pri krížení dráhy dvoch klzákov má prednosť:

42 / 49

Kategória: Predpisy

Aký priestor označuje skratka 42. FIR ?

43 / 49

Kategória: Predpisy

Skratka 43. TMA znamená:

44 / 49

Kategória: Predpisy

44. Prednosť lietadiel za letu:

45 / 49

Kategória: Predpisy

Aký priestor označuje skratka 45. ATZ ?

46 / 49

Kategória: Predpisy

Aký priestor označuje skratka 46. RMZ ?

47 / 49

Kategória: Predpisy

47. Pilot je povinný mať pri sebe základné dokumenty potrebné k lietaniu:

48 / 49

Kategória: Predpisy

Spôsobilosť 48. LŠZ k letu vyhodnocuje počas predletovej prípravy:

49 / 49

Kategória: Predpisy

49. LŠZ pri pristávaní má prednosť pred ostatnými činnosťami v tej dobe na zemi

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 77%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.