Test PREDPISY


Predpisy – všetky otázky

Test z leteckých predpisov

1 / 49

Kategória: Predpisy

1. Aký priestor označuje skratka LZR ?

2 / 49

Kategória: Predpisy

2. Aká je minimálna výška pri prelietavaní mimo husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve alebo nad územím s faunou citlivou na hluk ?

3 / 49

Kategória: Predpisy

3. Prednosť pri pristátí:

4 / 49

Kategória: Predpisy

4. Je možné podletieť priestor TMA ?

5 / 49

Kategória: Predpisy

5. Aký priestor označuje skratka LZD ?

6 / 49

Kategória: Predpisy

6. Prednosť balónov počas letu:

7 / 49

Kategória: Predpisy

7. Ako sa vyhýba LŠZ s inou prevádzkou letiacou oproti ?

8 / 49

Kategória: Predpisy

8. Lietať na LŠZ nad územím Slovenskej republiky je povolené

9 / 49

Kategória: Predpisy

9. Pravidlá pre let za podmienok IFR sú:

10 / 49

Kategória: Predpisy

10. Aký priestor označuje skratka RMZ ?

11 / 49

Kategória: Predpisy

11. Spôsobilosť LŠZ k letu vyhodnocuje počas predletovej prípravy:

12 / 49

Kategória: Predpisy

12. Aký priestor označuje skratka ATZ ?

13 / 49

Kategória: Predpisy

13. Skratka CTR znamená:

14 / 49

Kategória: Predpisy

14. LŠZ pri pristávaní má prednosť pred ostatnými činnosťami v tej dobe na zemi

15 / 49

Kategória: Predpisy

15. Prednosť lietadiel počas vlečenia:

16 / 49

Kategória: Predpisy

16. Kde je možné štartovať s LŠZ?

17 / 49

Kategória: Predpisy

17. Pilot LŠZ je povinný najmä

18 / 49

Kategória: Predpisy

18. Prednosť pri pristátí:

19 / 49

Kategória: Predpisy

19. Podmienky pre vykonanie letu VFR v priestore triedy G sú:

20 / 49

Kategória: Predpisy

20. Poriadok prevádzkovej plochy je:

21 / 49

Kategória: Predpisy

21. Aký priestor označuje skratka TRA ?

22 / 49

Kategória: Predpisy

22. Vzdušný priestor triedy G je výškovo obmedzený:

23 / 49

Kategória: Predpisy

23. Prednosť lietadla v stave núdze:

24 / 49

Kategória: Predpisy

24. Ak letia dvaja piloti pozdĺž svahu oproti sebe, musí uhnúť ten pilot, ktorý má :

25 / 49

Kategória: Predpisy

25. Je možné lietať v priestore CTR ?

26 / 49

Kategória: Predpisy

26. Aký priestor označuje skratka LZP ?

27 / 49

Kategória: Predpisy

27. V priebehu letu je zakázané:

28 / 49

Kategória: Predpisy

28. Aký priestor označuje skratka TSA ?

29 / 49

Kategória: Predpisy

29. V bode križovania [bod 3] pri svahovom lietaní sa križujúci piloti:

30 / 49

Kategória: Predpisy

30. Smer krúženia v termike sa volí:

31 / 49

Kategória: Predpisy

31. Smie sa vletieť do mraku?

32 / 49

Kategória: Predpisy

32. Skratka TMA znamená:

33 / 49

Kategória: Predpisy

33. Pilot je povinný mať pri sebe základné dokumenty potrebné k lietaniu:

34 / 49

Kategória: Predpisy

34. Ak v stúpavom prúde nižšie letiace LŠZ stúpa rýchlejšie ako LŠZ letiace nad ním:

35 / 49

Kategória: Predpisy

35. Na pretínajúcej sa trati má prednosť:

36 / 49

Kategória: Predpisy

36. Aký priestor označuje skratka FIR ?

37 / 49

Kategória: Predpisy

37. Pilot LŠZ je povinný:

38 / 49

Kategória: Predpisy

38. Prelety LŠZ môžu byť vykonávané len:

39 / 49

Kategória: Predpisy

39. Aká je minimálna výška pri prelietavaní nad husto osídlenými oblasťami veľkomiest, miest a osád alebo nad zhromaždiskom ľudí na voľnom priestranstve alebo nad územím s faunou citlivou na hluk ?

40 / 49

Kategória: Predpisy

40. Pilot nesmie štartovať:

41 / 49

Kategória: Predpisy

41. Pri krížení dráhy dvoch klzákov má prednosť:

42 / 49

Kategória: Predpisy

42. Povinná výbava na preletoch je:

43 / 49

Kategória: Predpisy

43. Pilot LŠZ, proti ktorému zakročuje inšpekčné či vojenské lietadlo, je povinný

44 / 49

Kategória: Predpisy

44. Predletová prehliadka sa robí:

45 / 49

Kategória: Predpisy

45. Prednosť lietadiel za letu:

46 / 49

Kategória: Predpisy

46. Minimálna dohľadnosť

47 / 49

Kategória: Predpisy

47. Prípustná vzdialenosť klzáku od svahu pri svahovaní je:

48 / 49

Kategória: Predpisy

48. Pravidlá pre let za podmienok VFR sú:

49 / 49

Kategória: Predpisy

49. Pred vykonaním zatáčky je potrebné:

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 64%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.