Test ZDRAVOVEDA


Zdravoveda – všetky otázky

Otázky zo zdravovedy a prvej pomoci

1 / 70

Kategória: Zdravoveda

1. Usporiadajte náhle stavy podľa priority ich ošetrenia:

a)    šok
b)    zastavené dýchanie a krvný obeh
c)    krvácanie
d)    bezvedomie

(odpovedajte napr. abcd – bez medzier)

2 / 70

Kategória: Zdravoveda

2. Určite správne poradie postupu poskytnutia prvej pomoci pri srdcovom záchvate:

a)    uvoľnenie tesného odevu
b)    zavolanie záchrannej zdravotnej služby
c)    uloženie postihnutého do polosedu s ohnutými kolenami
d)    sledovanie vedomia a dýchania
e)    ak nastane bezvedomie začať resuscitovať

(odpovedajte napr. abcdef – bez medzier)

3 / 70

Kategória: Zdravoveda

3. Pomer záchranných vdychov a stlačení hrudníka pri resuscitácii dieťaťa pri základnej neodkladnej resuscitácii je:

4 / 70

Kategória: Zdravoveda

4. Najčastejšou príčinou náhleho ohrozenia života je prerušenie alebo výrazné zníženie dodávky kyslíka pre mozgové bunky na viac ako:

5 / 70

Kategória: Zdravoveda

5. Frekvencia stláčania hrudníka je:

6 / 70

Kategória: Zdravoveda

6. Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Tento tlak musí pôsobiť:

7 / 70

Kategória: Zdravoveda

7. Ak je záchranca pri vykonávaní oživovacieho procesu u dospelého sám je pomer stlačení hrudníka a vdychov

8 / 70

Kategória: Zdravoveda

8. Ak postihnutý udáva bolesť na hrudi, sťažené dýchanie, občas vykašliava spenenú krv, javí známky šoku ide o poranenie:

9 / 70

Kategória: Zdravoveda

9. Pri podozrení na poranenie chrbtice postihnutého v bezvedomí:

10 / 70

Kategória: Zdravoveda

10. Ak sa postihnutý pri vedomí sťažuje na silné bolesti v oblasti krku, chrbta, v hrudnej alebo driekovej oblasti, nemôže hýbať končatinami a necíti na nich dotyk, máte podozrenie na:

11 / 70

Kategória: Zdravoveda

11. Pri poraneniach hlavy myslíte na možnosť poranenia:

12 / 70

Kategória: Zdravoveda

12. Sťažená alebo skomolená reč, porucha hybnosti väčšinou na jednej strane tela, prípadne porucha videnia, nevoľnosť, zvracanie sú základné príznaky vyskytujúce sa pri:

13 / 70

Kategória: Zdravoveda

13. Poškodenie kosti alebo svalu (zlomenina, natiahnutie) sa pozná podľa:

14 / 70

Kategória: Zdravoveda

14. S protišokovými opatreniami treba začať:

15 / 70

Kategória: Zdravoveda

15. Pri podozrení na poškodenie krčnej chrbtice uložíte pacienta do polohy:

16 / 70

Kategória: Zdravoveda

16. Úľavová poloha pri poranení brucha je:

17 / 70

Kategória: Zdravoveda

17. Pri epileptickom záchvate postihnutého treba:

18 / 70

Kategória: Zdravoveda

18. Správna poloha postihnutého pri krvácaní z nosa je:

19 / 70

Kategória: Zdravoveda

19. Prvá pomoc postihnutému v bezvedomí pozostáva zo:

20 / 70

Kategória: Zdravoveda

20. Protišoková poloha je:

21 / 70

Kategória: Zdravoveda

21. Najjednoduchšia prvá pomoc pri zlomenine dlhých kostí dolných končatín je:

22 / 70

Kategória: Zdravoveda

22. Ak je v rane zapichnuté cudzie teleso:

23 / 70

Kategória: Zdravoveda

23. Tlakový obväz má zabezpečiť:

24 / 70

Kategória: Zdravoveda

24. Závažné krvácanie ste ošetrili tlakovým obväzom, ktorý postupne presiakol krvou. Čo urobíte?

25 / 70

Kategória: Zdravoveda

25. Miestom tlaku pri nepriamej masáži srdca u dospelých  je:

26 / 70

Kategória: Zdravoveda

26. Trojrohú šatku používame najčastejšie na:

27 / 70

Kategória: Zdravoveda

27. PVC rúška 20 x 20 cm sa používa na:

28 / 70

Kategória: Zdravoveda

28. Označte  správne tvrdenie:

29 / 70

Kategória: Zdravoveda

29. Pri krvácaní z ucha:

30 / 70

Kategória: Zdravoveda

30. Ochrannú prilbu zranenému snímame pred odborným ošetrením, len ak:

31 / 70

Kategória: Zdravoveda

31. Záchranca vykonáva dýchanie z pľúc do pľúc. Správnosť tohto úkonu zisťuje:

32 / 70

Kategória: Zdravoveda

32. U postihnutého v bezvedomí môžeme dýchacie cesty spriechodniť:

33 / 70

Kategória: Zdravoveda

33. Čo znamená v rámci prvej pomoci pojem „nedýcha normálne”:

34 / 70

Kategória: Zdravoveda

34. Medzi stavy bezprostredne ohrozujúce život patrí:

35 / 70

Kategória: Zdravoveda

35. Podozrenie na úraz chrbtice s poškodením miechy máme, ak je postihnutý

36 / 70

Kategória: Zdravoveda

36. Pri ťažkom úraze  sa bezprostredné ohrozenie života prejavuje:

37 / 70

Kategória: Zdravoveda

37. Bezprostrednou príčinou dusenia môže byť:

38 / 70

Kategória: Zdravoveda

38. Postihnutému po úraze hrozí šok. Čo urobíte?

39 / 70

Kategória: Zdravoveda

39. Charakteristické príznaky pri podozrení na vznik náhlej cievnej mozgovej príhody sú:

40 / 70

Kategória: Zdravoveda

40. Charakteristické znaky srdcového záchvatu sú:

41 / 70

Kategória: Zdravoveda

41. Osoba so znakmi srdcového záchvatu by mala:

42 / 70

Kategória: Zdravoveda

42. Hmatateľným prejavom činnosti srdca je:

43 / 70

Kategória: Zdravoveda

43. Medzi nepriame známky funkčnosti krvného obehu u postihnutého, ktorý je v bezvedomí, zaraďujeme:

44 / 70

Kategória: Zdravoveda

44. Záchranca zisťuje prítomnosť krvného obehu na základe:

45 / 70

Kategória: Zdravoveda

45. Kedy nemusí záchranca poskytnúť prvú pomoc?

46 / 70

Kategória: Zdravoveda

46. Pri dusení sa cudzím telesom v dýchacích cestách ako liečebný manéver u postihnutého pri vedomí v rámci poskytnutia prvej pomoci použijeme:

47 / 70

Kategória: Zdravoveda

47. Pri zlomeninách dlhých kostí:

48 / 70

Kategória: Zdravoveda

48. Epileptický záchvat sa vyznačuje:

49 / 70

Kategória: Zdravoveda

49. Silné krvácanie neváhame zastaviť tlakom na ranu rukou. Musíme si však uvedomiť nebezpečenstvo prenosného ochorenia. Prevenciou je použitie:

50 / 70

Kategória: Zdravoveda

50. Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je kontrola základných životných  funkcií. Ak je postihnutý v bezvedomí a nedýcha potom záchranca:

51 / 70

Kategória: Zdravoveda

51. U postihnutých v bezvedomí hrozí upchatie dýchacích ciest koreňom jazyka. Život zachraňujúcim úkonom môže byť:

52 / 70

Kategória: Zdravoveda

52. Dôležitou zásadou pri poskytovaní prvej pomoci je aktivácia záchrannej zdravotnej služby. Ak je postihnutý v dôsledku úrazu v bezvedomí a nedýcha, záchranca je sám, potom musí:

53 / 70

Kategória: Zdravoveda

53. Ak je postihnutý v bezvedomí, ale dostatočne dýcha, rozhodujeme sa o uložení do:

54 / 70

Kategória: Zdravoveda

54. Stav vedomia postihnutého zisťujeme:

55 / 70

Kategória: Zdravoveda

55. Medzi základné ciele poskytnutia prvej pomoci postihnutému patrí:

56 / 70

Kategória: Zdravoveda

56. Priamym diagnostickým znakom dýchania je:

57 / 70

Kategória: Zdravoveda

57. Medzi hlavné úkony zachraňujúce život patrí:

58 / 70

Kategória: Zdravoveda

58. Stavy bezprostredne ohrozujúce život pri úrazoch sú:

59 / 70

Kategória: Zdravoveda

59. Bezprostredné ohrozenie života nastane pri nedostatku:

60 / 70

Kategória: Zdravoveda

60. Ktorú skupinu funkcií ľudského organizmu zaraďujeme medzi základné životné funkcie?

61 / 70

Kategória: Zdravoveda

61. Príznaky vnútorného krvácania:

62 / 70

Kategória: Zdravoveda

62. Najčastejšie príčiny vnútorného krvácania:

63 / 70

Kategória: Zdravoveda

63. Vnútorné krvácanie

64 / 70

Kategória: Zdravoveda

64. Nepriama masáž srdca sa používa v prípade

65 / 70

Kategória: Zdravoveda

65. Prvá pomoc pri vonkajšom pneumothoraxe:

66 / 70

Kategória: Zdravoveda

66. Príznaky zranenia Pneumotorax sú:

67 / 70

Kategória: Zdravoveda

67. Vniknutie vzduchu do pleurálnej dutiny (priestoru medzi hrudným košom a pľúcami) sa nazýva

68 / 70

Kategória: Zdravoveda

68. Pri kontakte so službou prvej pomoci štandardne uvádzame

69 / 70

Kategória: Zdravoveda

69. V akom poradí by ste ošetrili nasledujúce poranenia:

a)    zlomenina končatiny
b)    tržná rana
c)    krvácanie z tepny
d)    zástava dýchania

(odpovedajte napr. abcd – bez medzier)

70 / 70

Kategória: Zdravoveda

70. Ak z nejakého dôvodu nie je možné vykonávať záchranný vdych, účinným spôsobom resuscitácie je len nepretržité stláčanie hrudníka:

Vyplňte meno

Tvoje hodnotenie je

Priemerné hodnotenie je 54%

0%

Ukončiť testovanie

Zdal sa Vám test vhodný? Ohodnoťte ho.