Od 29.5.2014 bude platiť úprava vzdušného priestoru va FIR Bratislava.

Úprava sa bude týkať  :

  1. CTR/TMA Bratislava
  2. CTR/TMA  Piešťany
  3. MCTR/MTMA Malacky
  4. AMC spravované priestory Západ a Stred
  5. CTR/TMA  Poprad

Príloha č.6

Priestor triedy G vo FIR Bratislava platný od 29.5.2014.

V celom FIR Bratislava je priestor triedy G od GND do 8 000 ft AMSL (mimo CTR/TMA riadených letísk a AMC spravovaných priestorov v čase ich aktivácie) S výnimkou horizontálnych hraníc TMA4 Poprad, kde je priestor tried G od GND do 10 000 ft AMSL (bez ohľadu na prevádzkovú dobu TWR Tatry)

Súvisiace príspevky