Zákaz letov na padákových klzákoch GRADIENT AVAX XC 5 vyrobených od januára 2015 do apríla 2017, všetkých veľkosti.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia.

V uplynulých dňoch sme obdržali BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE – 05. JÚNA 2019  –  od firmy GRADIENT  týkajúce sa padákových klzákov GRADIENT AVAX XC 5, vyrobených od januára 2015 do apríla 2017, všetky veľkosti.

  1. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE – 05. JÚNA 2019

FAKTY: U francúzskeho pilota došlo pri manévri o 360 ° k prasknutiu šnúr A na jednej strane pri lete na padákovom klzáku AVAX XC5.

ZISTENIA: Po incidente bolo vykonaných niekoľko testov, ktoré potvrdili nižšiu únosnosť šnúr oproti požadovanej norme, ktorá nadobudla účinnosť v roku 2015. Testy uvedeného padáku boli ukončené pred vyjdením normy, ktorá zvyšuje požiadavku na pevnosť šnúr z 8 násobku letovej hmotnosti na 14 násobok letovej hmotnosti.

NÁSLEDNÉ OPATRENIA: Aby sa zabezpečila bezpečnosť pilotov, firemný zákaznícky servis GRADIENT bezplatne nahradí všetky šnúry padákových klzákov AVAX XC5, vyrobených od januára 2015 do apríla 2017. Tieto nové padákové šnúry budú spĺňať najnovšiu verziu normy EN 926-1: 2015.

POSTUP: Ak vlastníte padákový klzák,  ktorého sa táto bezpečnostná poznámka týka, žiadame vás, aby ste tento postup dôsledne dodržiavali:

  1. S týmto padákovým klzákom nelietajte.
  2. Kontaktujte svojho predajcu alebo GRADIENT priamo:

e-mailom: info@gradient-gliders.com alebo gradient@gradient.cx (pre Českú republiku)

telefonicky: +33 4 50 45 75 29 alebo +420 608 816 319 ( pre Českú republiku)

  1. Uveďte sériové číslo vášho AVAX XC 5, aby ste dostali nový revidovaný súbor padákových šnúr.
  2. Vymeňte alebo nechajte profesionála vymeniť padákové šnúry na Vašom padákovom klzáku AVAX XC 5, aby bola zachovaná letová bezpečnosť Vášho LŠZ.

Naším hlavným záujmom je bezpečnosť všetkých pilotov.

Na základe týchto faktov dnešným dňom zakazujem lety na padákových klzákoch GRADIENT AVAX XC 5 vyrobených od januára 2015 do apríla 2017, všetkých veľkosti až do výmeny padákových šnúr.

Plné znenie upozornenia v AJ sa nachádza na nižšie uvedenom linku.

CP_Gradient_AVAX_EN.pdf

 

Ing. Jaroslav Fignár,   hlavný technik LAA SR

 

Súvisiace príspevky