Vec: Nariadenie HT02/2020  zo  dňa  27.7.2020

Kontrola hlavných nosných popruhov a rozbočenia hlavných nosných popruhov pri použití tandemového postroja

S okamžitou platnosťou nariaďujem vykonať samokontrolu všetkých nosných popruhov  s dôrazom na použitie v tandemovom usporiadaní.

Dôvod:

Dňa 14.7.2020 v priestore Chapelle d’Abondance v regione Haute Savoie, Francúzko došlo pri tandemovom lete vo výške 200m-300m nad terénom k roztrhnutiu hlavného nosného popruhu v mieste jeho rozdvojenia pre pilota a pasažiera ( tandemová vzpera) tesne za hlavnou karabínou (viď obr 1). Následkom toho sa oddelila jedna strana postroja od padákového klzáka. Pilot a pasažier zahynuli pri dopade na zem.

Pilotom bol skúsený paraglidingový inštruktor Christophe Lombard žijúci v  Morgins, Švajčiarsko, pasažierom bol Francúzky výletník obaja vo veku 48 rokov.

Nakoľko materiály použité na hlavné popruhy sú veľmi pevné a predimenzované na štandardnú záťaž pravdepodobnou príčinou roztrhnutia bola materiálová únava spôsobená dobou používania ako to konštatuje aj Francúzke združenie FFVL.

Na základe horeuvedeného odporúčam všetkým tandemovým pilotom vymeniť všetky tandemové hlavé popruhy, ktoré majú viac ako 5 rokov alebo je na nich nalietané viac ako 500 hodín.

Tandemovým pilotom odporúčam kontrolu padáka a postroja vykonať u výrobcu alebo u skúseného technika.

Technikov žiadam o dôkladnú kontrolu všetkých silových bezpečnostných prvkov ako sú karabíny, popruhy, šnúry, … hlavne u starších padákových klzákoch.

 

Pozn.: Ako sme už riešili tohto roku roztrhnutie karabíny aj tento prípad ukazuje, že hlavne opotrebované padákové klzáky môžu vykazovať problémy s pevnosťou materiálov. Preto kladiem veľký dôraz na samokontrolu a zodpovedné vykonávanie periodických prehliadok.

Ing. Jaroslav Fignár, hlavný technik LAA SR

Súvisiace príspevky