Opotrebovanie hlavných nosných A- popruhov PK

Upozorňujem všetkých členov LAA SR na prípad opotrebenia hlavných nosných A – popruhov PK. Žiadam o samokontrolu a zvýšenú pozornosť pri kontrolách PK a MPK na tento druh poškodenia . Viď priloženú fotografiu.

 Dôvod:

Člen LAA SR  pri bežnej predletovej kontrole zistil poškodenie A – popruhov voľných koncov  PK AXIS Comet 2L  ( r.v. 2016, nálet 144 h,  ), zo šírky popruhu cca 2 cm boli 3-4 mm poškodené, predraté, nefunkčné,  s predpokladom rozširovania kazu pri ďalšej prevádzke. Na základe emailovej komunikácie a telefonického rozhovoru s majiteľom,  majiteľ nepredpokladá, že príčinou je kvalita použitého materiálu, možnou príčinou defektu týchto najviac zaťažených  A popruhov je pravdepodobne zlozvyk  pilota  stabilizovať mieru brzdenia pri lete opretím rúk o voľné konce v súčinnosti  s  nejakým „agresívnym“  drsným typom rukavíc. Poškodené popruhy majiteľ vymení za nové objednané u výrobcu.

Ing. Jaroslav Fignár

hlavný technik LAA SR

 

 

Súvisiace príspevky