PROPOZÍCIE SÚŤAŽE VICTORIA CUP PARAGLIDING 2013

 

 

 

Názov:             Victoria Cup Paragliding 2013

Miesto:                 Donovaly, Chopok

Termín:                01.08.2013 – 04.08.2013 (náhradný termín: 05.08.2013 – 06.08.2013)

Organizátor:      Letecká amatérska asociácia SR (LAA SR)

Organizácia:      Riadiaci lietania a technik:              Miro Jančiar

Technický vedúci:                              Aladár Geleta

 

Pravidlá:             V prípadoch neurčených týmito propozíciami platí Športový poriadok LAA SR

 

  • Prihlásenie a registrácia – Súťaž je otvorená pre všetkých členov FAI a asociovaných členských krajín FAI. Pri príchode sa súťažiaci ohlásia v registračnej kancelárii a dostanú súťažný balíček. Budú im skontrolované všetky dokumenty a vybavenie (viď. nižšie), výpočtové centrum zaregistruje ich GPS vo vyhodnocovacom programe a naplní prístroj súťažnými waypointmi. Piloti sú povinní označiť svoj klzák a GPS štartovým číslom. Súťažný balíček: a) štartové čísla (pre klzák a GPS), b) mapa a tlačové informácie, c) identifikačná karta, d) party, e) wifi

 

  • Doklady  a vybavenie – a) FAI športová licencia pilota (platná známka na rok 2013), b) kvalifikácia pilota (platný pilotný preukaz), c) doklad o letovej schopnosti klzáka (platný technický preukaz), d) potvrdenie o poistení škôd voči tretím osobám, e) úrazové poistenie, f) poistenie zásahu horskej služby g) rádiostanica (2m alebo PMR)

 

  • Súťažné pravidlá – Súťažné lety, určovanie disciplín, bodovanie, podávanie sťažností a protestov, bezpečnostné pravidlá a ostatné súťažné náležitosti sa riadia Športovým poriadkom LAA SR.

 

  • Obmedzenia súvisiace s ochranou prírody – Veľkú časť letov strávia súťažiaci nad terénom Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) , v ktorom platia niektoré obmedzenia. Ich porušovanie bude hlásené strážou národného parku. Organizátor sa zaviazal označiť súťažné klzáky tak, aby boli identifikovateľné zo zeme. Organizátor bude vyšetrovať porušenie, pričom bude prihliadať aj k záznamu GPS a porušovateľov bude sankcionovať.

 

  • Registračná kancelária a ubytovanie ( cena  10,-Eur ) – PATTY SKI , Donovaly

 

Program:

 


Štvrtok    01.08.2013

08:00     – registrácia, briefing

09:00     – odchod na štartovisko

10:00     – generálny briefing

– súťaž

 

Piatok, sobota 02.-03.08.2013

08:00     – briefing

– odchod na štartovisko

– briefing

– súťaž

 

Nedeľa     04.08.2013 

08:00     – briefing

– odchod na štartovisko

– brífing

– súťaž

20:00     – vyhlásenie výsledkov

– záver pretekov

 

Súvisiace príspevky