Victória Cup 2014 – Majstrovstvá SR v PG FAI 2

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

 

Názov:                          Victoria Cup Paragliding 2014 – MAJSTROVSTVÁ SR V PG – FAI 2

Miesto:                                 Donovaly, Chopok, Baranovo, Podkonické Pleše

Termín:                                02.08.2014 – 10.08.2014

Organizátor:                      Letecká amatérska asociácia SR (LAA SR)

Organizácia:                      Vedúci organizačného výboru :      Ing. Richard Bezák

Riadiaci lietania a technik:              Miro Jančiar, 0903/44 14 16, pegasmiro@yahoo.com

Štartovné:                            110,-Eur

Pravidlá:                             V prípadoch neurčených týmito propozíciami platí Športový poriadok LAA SR

 

  • Prihlásenie a registrácia – Súťaž je otvorená pre všetkých členov FAI a asociovaných členských krajín FAI. Pri príchode sa súťažiaci ohlásia v registračnej kancelárii a dostanú súťažný balíček. Budú im skontrolované všetky dokumenty a vybavenie (viď. nižšie), výpočtové centrum zaregistruje ich GPS vo vyhodnocovacom programe a naplní prístroj súťažnými waypointmi. Piloti sú povinní označiť svoj klzák a GPS štartovým číslom. Súťažný balíček: a) štartové čísla (pre klzák a GPS), b) mapa a tlačové informácie, c) identifikačná karta, d) party, e) wifi

 

  • Doklady  a vybavenie – a) FAI športová licencia pilota (platná známka na rok 2014), b) kvalifikácia pilota (platný pilotný preukaz), c) doklad o letovej schopnosti klzáka (platný preukaz  letovej spôsobilosti), d) potvrdenie o poistení škôd voči tretím osobám, e) úrazové poistenie, f) poistenie zásahu horskej služby g) rádiostanica (2m alebo PMR)

 

  • Súťažné pravidlá – Súťažné lety, určovanie disciplín, bodovanie, podávanie sťažností a protestov, bezpečnostné pravidlá a ostatné súťažné náležitosti sa riadia Športovým poriadkom LAA SR.

 

  • Obmedzenia súvisiace s ochranou prírody – Veľkú časť letov strávia súťažiaci nad terénom Národného parku Nízke Tatry (NAPANT) , v ktorom platia niektoré obmedzenia. Ich porušovanie bude hlásené strážou národného parku. Organizátor sa zaviazal označiť súťažné klzáky tak, aby boli identifikovateľné zo zeme. Organizátor bude vyšetrovať porušenie, pričom bude prihliadať aj k záznamu GPS a porušovateľov bude sankcionovať.

 

Kancelária preteku:         Penzión VODÁR, Donovaly

 

Ubytovanie:                        Penzión VODÁR, Donovaly

Cena:        izba : 10,-Eur/noc/osoba,

auto, stan  (s využívaním  soc. zariadení penziónu – WC, sprcha; parkoviska, prístrešku ):  2,-Eur/noc/osoba,

raňajky : 3,-Eur , večera : 5,-Eur

 

Vývozy:                                Organizátor zabezpečí vývozy na štart z miest:

Donovaly : z parkoviska pri údolnej stanici lanovky TELEMIX

Baranovo: z pristávačky Vodáreň

Podkonické pleše: z námestia obce Podkonice

Končitá:  z parkoviska pri údolnej stanici lanovky TELEMIX

 

Program:

 

Piatok     01.05.2014 – registrácia od 17:00

 


Sobota    02.08.2014

08:00     – registrácia, briefing

09:00     – odchod na štartovisko

10:00     – generálny briefing

– súťaž

Nedeľa 03.08.2014 – piatok 08.08.2014

08:00     – briefing

– odchod na štartovisko

– briefing

– súťaž


Sobota    09.08.2014 

08:00     – briefing

– odchod na štartovisko

– brífing

– súťaž

20:00     – vyhlásenie výsledkov

– záver pretekov

Súvisiace príspevky