Vojenské cvičenie TOBRUQ LEGACY

Vážení piloti,

na základe Vašich podnetov chcem upozorniť na práve prebiehajúce vojenské cvičenie TOBRUQ LEGACY. Letová činnosť počas tohto cvičenia sa bude týkať najmä oblasti stredného Slovenska, no zvýšená letecká aktivita na podporu tohto cvičenia môže byť zaznamenaná aj v ostatných častiach SR. Informácia o cvičení, vznik dočasných obmedzených priestorov, dni a hodiny letovej činnosti, technika, ale aj časové obmedzenia sú uvedené v prílohe č.6 z koordinačnej porady, ktorá je zverejnená na našej stránke v časti „Pre pilotov – Závery z koordinačnej porady – Príloha č.6„. V prípade pochybností o  tom, či môžete vo vami zvolenom priestore lietať alebo nie, volajte na pracovisko TWR Sliač t.č. 045/54 42 941

Súvisiace príspevky