Výmena starej rádiostanice leteckého pásma za novú.

Vážení piloti,

mailom od LAA ste boli informovaní o možnosti nákupu leteckých rádiových staníc s dotáciou z fondov EÚ. Na základe tejto informácie som prijal od  mnohých z vás informáciu, že máte záujem o výmenu starých vysielačiek leteckého pásma za nové, ktoré umožňujú ladenie s kanálovým odstupom 8,33 kHz. Informácie o možnej dotácii pre nákup, ktoré zatiaľ mám, sú nasledujúce:

  • možná dotácia je až do 85% z nákupnej ceny (informácie sú každý deň rozdielne),
  • je potrebné spracovať množstvo dokumentov a k tomu musím mať registračné značky (volacie značky) rádiostaníc, ktoré máte registrované na Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
  • neviem zatiaľ spresniť, či je možné financie čerpať aj pre nákup prvej rádiostanice alebo len na výmenu starého typu za nový (predpokladám, že to bude iba na výmenu registrovaných rádiových staníc),
  • uviesť, o aký druh rádiostanice máte záujem (ručná, zástavbová), aby bolo možné predbežne stanoviť výšku dotácie podľa ceny rádiostanice,

 

Informácie, ktoré potrebujem (príklad):

 

meno: Róbert Grexa

registračná značka: OM-P492

typ starej rádiostanice: ICOM IC-A3

mám záujem o kúpu ručnej rádiostanice  ICOM  IC-A6E 

(stačí uviesť či ručnej alebo zástavbovej – pre hrubé určenie ceny vysielačky )

 

Takúto informáciu potrebujem aj od vás a to čo najskôr!!!  (včera bolo neskoro)

Zasielajte to priamo na mailovú adresu:  rlp.laa.sk@gmail.com

Do 20.1.2017 musím spracovať potrebnú dokumentáciu a odoslať ju na spracovanie do európskych inštitúcií, kde sa rozhodne o akceptácii čerpania z fondov EÚ.

Neviem posúdiť, do akej miery je reálne spracovať potrebnú dokumentáciu a hlavne zozbierať údaje od pilotov LAA, ale za pokus to stojí. V každom prípade ak by to aj nevyšlo vami zaslané informácie zosumarizujem a budem hľadať iné riešenia dotácie alebo zľavy na nákup rádiostaníc od dodávateľov na Slovensku.

O ďalšom postupe, či už úspešnom alebo neúspešnom, vás budem informovať.

 

Róbert Grexa

RLP LAA SK

Súvisiace príspevky