Vážení kolegovia!

 V aktuálnej evidencii LŠZ k 1.3.2014 sa nachádza veľké množstvo LŠZ s prepadnutým PLS. V mnohých prípadoch nesúhlasí ani vlastník podľa evidencie. Preto všetkých členov LAA SR vyzývam k náprave týchto nedostatkov. Ak už nie ste vlastníkom jednotlivých LŠZ, alebo ich neprevádzkujete, všetky zmeny nahláste HT LAA SR.

V mesiaci február stratilo platnosť PLS veľké množstvo LŠZ. Ak ste na to pozabudli, oslovte ktoréhokoľvek technika LAA SR a uschopnite si svoje LŠZ. Letná sezóna sa blíži, preto je potrebné mať legislatívne podmienky v poriadku, aby sme mohli bez problémov lietať.

Letu zdar !

Ing. Vladimír Krempaský

hlavný technik LAA SR

Súvisiace príspevky