Na konferencii delegátov LAA SR dňa 28.3.2015 v Žiline bol zvolený nový prezident LAA SR

Mgr. Miroslav JANČIAR.

Výkonné orgány – výkonný tajomník, RLP a HT – chcú týmto poďakovať bývalému prezidentovi LAA SR Ing Miroslavovi Švecovi za prejavenú dôveru počas volebného obdobia pri zvyšovaní úrovne LAA SR a pri výkone ich funkcií. Tiež by sme mu radi poďakovali za vykonanú prácu v prospech LAA SR počas jeho volebného obdobia.

Veríme že i naďalej sa bude spolupodielať na spoločných projektoch LAA SR.

Výkonný tajomník, RLP a HT

Súvisiace príspevky