Vážení členovia,

dovoľujeme si Vás upozorniť na zmenu účtu LAA SR. Nový účet LAA SR je vedený vo FIO banke, a.s.

č.ú. 27 00 79 53 92/8330

IBAN: SK35 8330 0000 0027 0079 5392

SWIFT/BIC: FIOZSKBAXXX

Prosíme Vás, aby ste všetky svoje platby realizovali výhradne na vyššie uvedený účet a pri každej platbe do LAA SR nezabudli ako variabilný symbol uviesť Vaše rodné číslo.

Súvisiace príspevky