Zobor Cup 2015

Dovoľujeme si vás pozvať na piaty ročník úspešnej amatérskej paraglidingovej súťaže Zobor Cup 2015, ktorá sa v prípade priaznivého počasia uskutoční dňa 13.6.2015. V prípade nepriaznivého počasia sa súťaž preloží na nasledujúci víkend.

Miesto konania tak, ako obvykle, bude na trávnatej ploche Nitra – Šindolka (cestou do Drážoviec po pravej strane)- pristávacia plocha. Štart – vyhliadka vrch Pyramída.

Registrácia pilotov priebežne od 8:00 na pristávacej ploche.
Prvé vývozy cca o 10:00
Ukončenie lietania 16:00

Súťažné disciplíny pre pilotov:
1. presnosť pristátia I. kolo pod záštitou LAA
2. výdrž vo vzduchu viditeľný priestor Zobor.

Každý pilot, ktorý sa chce zúčastniť súťaže, musí mať platný pilotný preukaz a platný technický preukaz. Bez týchto dokladov nebude možné lietať.
Kto nemá platný technický preukaz, bude si ho môcť vybaviť na počkanie priamo na súťaži.
Tak isto si budete môcť predĺžiť alebo obnoviť pilotný preukaz podľa pravidiel LAA. Je však potrebné mať so sebou vyplnený osobný list a potvrdenú zdravotnú prehliadku od lekára ato s dátumom najneskôr deň pred súťažou.
Potrebné tlačivá nájdete tu:

http://www.laa.sk/administrativa/formulare-na-stiahnutie/

Nezabudnite, že max. povolená letová výška je 8000ft / 2438 m.n.m!
Prihlášku si môžete stiahnuť tu a priniesť na súťaž vyplnenú:

http://www.zair.sk/files/prihlaskazc15.pdf

Štartovné pre súťažiacich 10 Eur. V cene štartovného tričko, strava, kofola, vývozy.

Vstup pre verejnosť zdarma.

Na pristávacej ploche je parkovisko, posedenie, výhľad na pristátie pre návštevníkov, toalety, bufet.
Tak ako minulý rok môžete priniesť na predaj svoju nepotrebnú PG výstroj. Bude zriadený PG bazár stánok, kde môžete vystaviť veci na predaj.

K dispozícii budú aj tandemové lety pre verejnosť (orientačný poplatok 30-50 Eur)

Tešíme sa na vašu návštevu.

Team Zair.sk

Súvisiace príspevky