Zrušené lety z Cross Country LAA SR 2013.

Pripomienky prosim na tel.: 0905280572  alebo e-mail : bohusmilan@gmail.com

 

 

meno

dátum letu

miesto vzletu

dôvod zrušenia letu

1.

Peter Lenhartovič

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava

2.

Maroš Kravec

19.4.2013

Podkonické Pleše

Trieda G (2657m)

3.

Robert Wilsch

22.4.2013

Orešany

TMA 1 Bratislava, trieda G (2572 m)

4.

Ľubomír Valentiny

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava

5.

Peter Vyparina

18.4.2013

Sľubica

Trieda G (2530 m)

6.

Alexander Šariczki

19.4.2013

Sľubica

Trieda G (2672 m)

7.

Cyprián Koreň

19.4.2013

Gróbňa

Trieda G (2628 m)

8.

Igor Dinda

25.4.2013

Sľubica

Trieda G (2621 m)

9.

Jozef Kolibár

19.4.2013

Sľubica

Trieda G (3027 m)

10.

Marek Kloc

25.4.2013

Sľubica

Trieda G (2788 m)

11.

Martin Gallo

25.4.2013

Straník

Trieda G (2745 m), CTR/TMA Poprad

12.

Marek Kloc

19.4.2013

Sľubica

Trieda G (2728 m)

13.

Jozef Šimurdiak

17.4.2013

Sľubica

Trieda G (2530 m)

14.

Peter Skorvanek

25.4.2013

Straník

Trieda G (2793 m)

15.

Juraj Koreň

1.5.2013

Baranovo

CTR/TMA Sliač

16.

Vladimír Vacke

14.11.2012

Baranovo

CTR/TMA Sliač

17.

Paťo Zelený

1.5.2013

Baranovo

CTR/TMA Sliač

18.

Ján Strmeň

19.4.2013

Baranovo

CTR/TMA Sliač

19.

Maroš Kravec

14.11.2012

Baranovo

CTR/TMA Sliač

20.

Peter Hrivnák

1.5.2013

Baranovo

CTR/TMA Sliač

21.

Miroslav Debnárik

1.5.2013

Baranovo

CTR/TMA Sliač

22

Juraj Koreň

25.4.2013

Horná Súča

CTR/TMA Sliač

23.

Michal Špaček

25.4.2013

Horná Súča

CTR/TMA Sliač

24.

Rastislav Mutný

25.4.2013

Plavecký hrad

MCTR/MTMA Malacky

25.

Juraj Bolček

25.4.2013

Straník

TMA 1 Žilina, Trieda G (2637 m)

26.

Peter Glasnák

25.4.2013

Straník

TMA 1  Žilina

27.

Lubomir Kolembus

25.4.2013

Straník

TMA 1 Žilina

28.

Ivan Brutenič

15.4.2013

Orešany

MTMA Malacky

29.

Milan Vlček

15.4.2013

Gróbňa

TMA Sliač

30.

Cyprián Koreň

15.4.2013

Gróbňa

TMA Sliač

31.

Ivan Brutenič

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava, SH s Maďarskom

32.

Palo Šeliga

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava, SH s Maďarskom

33.

Štefan Timko

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava

34.

Slavomír Tremko

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava

35.

Peter Háronik

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava

36.

Peter Stelmachovič

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava

37.

Miloš Chňapek

14.4.2013

Záruby

TMA 1 Bratislava

38.

Peter Borgula

15.4.2013

Sulina

TMA Sliač

39.

Peter Borgula

19.4.2013

Podkonické Pleše

TMA Poprad

40.

Peter Borgula

25.4.2013

Štós

TMA Sliač

41.

Peter Hrivnák

8.4.2013

Podkonické Pleše

CTR/TMA Sliač

42.

Stano Vojtek

8.5.2013

Čierna kopa

Prelet SH s Poľskom

43.

Igor Dinda

11.5.2013

Kapušiansky hrad

Prelet SH s Poľskom

44.

Stano Vojtek

11.5.2013

Kapušiansky hrad

Prelet SH s Poľskom

45.

Luboš Kravec

15.5.2013

Kubinska hola

Prelet SH s Poľskom

46.

Ján Kisel

11.5.2013

Kapušiansky hrad

Prelet SH s Poľskom

47.

Andrej Legutký

11.5.2013

Kapušiansky hrad

Prelet SH s Poľskom

48.

Štefan Vyparina

25.4.2013

Sľubica

Prelet SH s Poľskom

49.

 

 

 

 

Súvisiace príspevky