ZRUŠENIE 4.kola SP Baranovo/Donovaly

Na základe vykonanej kontroly dňa 13.9.2014 v Tureckej, súťaž 4. Kolo Slovenského pohára v bezmotorovom padákovom lietaní Baranovo/Donovaly je z organizačných dôvodov zrušená.

Ing. Milan Bohuš, RLP LAA SR

Súvisiace príspevky