Najúžasnejšia forma lietania

Vzor čestného prehlásenia k žiadosti na leteckú pohyblivú službu