Najúžasnejšia forma lietania

Záznamy o výcviku a skúšobný protokol-MPK, platný od 25.05.2018