Po Českej republike sa dá lietať bez podaného letového plánu za VFR od 1.1.2014 aj do Polska.

Udelenie výnimky:        AIP REF ENR 1.10.1.1.1.2    LETY VFR

Letový plán sa musí predložiť na tieto lety VFR:

a) každý let VFR križujúci štátnu hranicu s výnimkou letu VFR

vykonávaného vo vzdušnom priestore triedy G, pri ktorom je

križovaná štátna hranica medzi Slovenskou republikou a

Českou republikou,

b) na každý let VFR v riadených vzdušných priestoroch,

c) na skupinové lety VFR, ak letiskami vzletu a pristátia sú riadené

letiská,

d) lety VFR v noci vykonávané letúnmi.)

 

NOTAM

 

C2177/13 from: 1401010000 to: 1403312359EST

E)REF ENR 1.10.1.1.1.2 LETY VFR, BOD A):

KAZDY LET VFR KRIZUJUCI STATNU HRANICU S VYNIMKOU LETU VFR VYKONAVANEHO VO VZDUSNOM PRIESTORE TRIEDY G, PRI KTOROM JE KRIZOVANA STATNA HRANICA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A CESKOU REPUBLIKOU A MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A POLSKOU REPUBLIKOU.

 

 

A2177/13 from: 1401010000 to: 1403312359EST

E)REF ENR 1.10.1.1.1.2 VFR FLIGHTS, ITEM A):

ANY VFR FLIGHT CROSSING THE STATE BOUNDARY EXCEPT VFR FLIGHT

CARRIED OUT IN AIRSPACE CLASS G WHEN THE STATE BOUNDARY BETWEEN

THE SLOVAK REPUBLIC AND CZECH REPUBLIC IS CROSSED AND BETWEEN

THE SLOVAK REPUBLIC AND POLAND IS CROSSED.

 

Zatiaľ je výnimka  platná do 30.3.2014 do 23:59UTC

Elektronická cesta       www.lps.sk

AIS online

Súhrn platných správ NOTAM Séria A, Séria C

Milan Bohuš, RLP LAA SR

Súvisiace príspevky