Dodržiavanie obmedzení v chránených oblastiach!

V záujme zachovania povolení, ktoré máme v lokalitách, kde je pohyb turistov nejako regulovaný (napr. TANAP, NAPANT a pod.) žiadam všetkých pilotov LAA SR, aby dodržiavali obmedzenia a nelietali z plôch, kde je to v tomto období lietanie zakázané. V opačnom prípade sa môže stať, že nám naše povolenia pre vstup ( napr. na Kráľovu hoľu) odoberú a utrpí tým celá LAA SR.

Prajem príjemnú sezónu

RLP

Súvisiace príspevky