Vážení členovia,

dovoľujem si upozorniť všetkých, ktorí ešte neuhradili členský príspevok pre tento rok, že už iba do konca februára 2014 bude členský príspevok vo výške 50€, potom sa dvíha na 55€ a od začiatku apríla  to bude 85€.

Taktiež Vás chcem informovať, že od 01.01.2014 vstúpila do platnosti nová forma pilotného preukazu a preto Vás zdvorilo žiadam, aby ste pri vystavení, predĺžení, rozšírení, obnove a pod. posielali Vašu fotografiu iba v elektronickej podobe na mail sekretariat@laa.sk, a to v jpg, tif alebo png formáte s maximálnou veľkosťou 1 MB. Pilotný preukaz sa bude vymieňať postupne pri vykonávaní vyššie uvedených úkonov.

Tiež Vám odporúčam, aby ste si pred sezónou nezabudli skontrolovať platnosť pilotného preukazu a osvedčenia o letovej spôsobilosti LŠZ. Pokiaľ máte pilotný preukaz prepadnutý do 6 mesiacov, je potrebné k jeho predĺženiu aj vyjadrenie  inšpektora v časti D Osobného listu. Pri prepadnutí platnosti pilotného preukazu od 7 do 24 mesiacov je potrebné aj teoretické a praktické preskúšanie. Pri prepadnutí pilotného preukazu od 25 do 36 mesiacov je potrebné absolvovať výcvik v schválenom výcvikovom stredisku LAA SR, kde o dĺžke výcviku rozhodne inštruktor/inšpektor výcvikového strediska. Pri prepadnutí pilotného preukazu nad 36 mesiacov je potrebné absolvovať výcvik v plnom rozsahu.

Nakoľko nastali mnohé zmeny v smernici LZ-1, odporúčam preštudovať si ju, už je na stránke.

Dagmar Sekerková, výkonný tajomník LAA SR

Súvisiace príspevky