Informácia o pristávačke plochy Slopovo

Informácia od poľnohospodárskeho družstva Poltár, ktorému patria pozemky, na ktorých sa pristáva pri lietaní zo Slopova.

Pristávačky sú prakticky dve, jedna pred Kokavou nad Rimavicou a druhá bližšie ku kopcu. Oddelené sú od seba elektrickým oplôtkom.

Od 5.5.2023 sa budú pásť buď na jednej, alebo druhej prisávačke jalovice s jedným býkom.

Treba si ešte v dostatočnej výške vybrať voľnú pristávačku, nielen kvôli nevyplašeniu statku, ale hlavne kvôli vlastnej bezpečnosti.

Súvisiace príspevky