Nedodržiavanie výšok pri lietaní

Počasie počas uplynulého víkendu prialo termickému lietaniu. Došlo k zraneniu, ale aj k narušeniu riadených priestorov. Už letmý pohľad na viaceré prihlásené lety jednoznačne poukazuje na ignoranciu pravidiel lietania. Nie je zriedkavé prekračovanie maximálnej povolenej výšky aj o stovky metrov. Preto chcem všetkých upozorniť na to, že zverejnené lety sledujú aj riadiaci letísk, ale aj zamestnanci Dopravného úradu SR. Každý je sám zodpovedný za to, ako lieta. Prípadné pokuty sú celkom vysoké, preto zvážte, či vám to za to stojí.

Zhrniem základné podmienky,  ktoré by mal každý pilot poznať. Platia pre lietanie nad územím SR:

  • priestor triedy G do 8000ft AMSL,
  • priestory pre termické lietanie Chopok, Liptov, Beskydy od 8000 ft AMSL do 9500 ft AMSL,
  • priestor pre termické lietanie Martinky od 7500 ft AMSL do 8000 ft AMSL,
  • priestor pre termické lietanie Hornád od 5000 ft AMSL do 7500 ft AMSL,
  • do priestorov triedy C, D, CTR a TMA jednotlivých letísk je možný vstup len na základe letového povolenia.
  • do priestorov RMZ je vstup povolený len so spojením na príslušnej frekvencii,
  • pred lietaním je potrebné sa oboznámiť s obmedzeniami ktoré sú uvedené v správe NOTAM.

Lety, ktoré porušujú pravidlá lietania budú vyradené zo súťaže Cross Country.

Súvisiace príspevky