Informácia pre záujemcov o vykonanie skúšky „Rádiotelefonista pre leteckú pohyblivú službu“.

Informácia pre záujemcov o vykonanie skúšky „Rádiotelefonista pre leteckú pohyblivú službu“.

Do dnešného dňa sa mi ozvalo len päť pilotov, ktorí majú záujem získať oprávnenie na prevádzku rádiostanice preto tieto školenia zatiaľ nebudeme organizovať.

Piloti, ktorí majú záujem získať povolenie na prevádzku rádiostanice môžu vykonať kurz a preskúšanie v rámci školení, ktoré organizuje školiace stredisko „yachter“.  Bližšie informácie nájdete na stránke www.yachter.sk

Pri nahlásení je potrebné upozorniť na skutočnosť, že máte záujem o získanie  preukazu rádiotelefonistu pre leteckú pohyblivú službu!

Informácie z uvedenej stránky:

Táto licencia oprávňuje držiteľa obsluhovať námornú vysielačku. Absolvent kurzu sa môže uchádzať o licenciu obmedzeného (oblasť plavby do 200 Nm) alebo všeobecného (oblasť plavby bez obmedzenia) rádiooperátora plavebnej pohyblivej služby.

Kurz je jednodňový, koná sa v čase od 16.00 do 20.00.
Čo sa týka bratislavského termínu, skúška býva cca od 8.30 do 13.30, neprekrýva sa so začiatkom teoretického námorného kurzu.
(začiatok prvého dňa námorného kurzu je stanovený na 14.30)

Najbližší termín v Bratislave: 05. 09. 2016
Najbližší termín v Košiciach: 18. 09. 2016

Cena: 100 EUR
V cene: literatúra, občerstvenie.
Ďalšie náklady: kolky v hodnote 20.00 EUR

Súvisiace príspevky